Merowie o rankingu. Palewicz: Brak obiektywizmu, Rekść: Nie jest źle

Rejon solecznicki i rejon wileński w indeksie samorządów ogłoszonym przez Litewski Instytut Wolnego Rynku znalazły się na 39 i 45 miejscach spośród 53 możliwych. Mera Solecznik razi brak obiektywizmu w rankingu, a mer rejonu wileńskiego twierdzi, że „nie jest źle”.

Antoni Radczenko
Merowie o rankingu. Palewicz: Brak obiektywizmu, Rekść: Nie jest źle

Fot. zw.lt

Oba rejony od wielu lat są rządzone przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie. „Każdy ocenia pod własnym kątem widzenia, zgodnie z własną filozofią, a nawet na polityczne zamówienie. Tego również nie ukrywam” – wyznał w rozmowie z zw.lt Zdzisław Palewicz.

Rejon solecznicki: Nie wszystko można sprywatyzować

Zgodnie z rankingiem samorząd rejonu solecznickiego zebrał 43 punkty ze 100 możliwych i zajął 45 miejsce z 53 samorządów. O wyższym miejscu niż przed rokiem zadecydowała lepsza ocena gospodarki komunalnej, oświaty i opieki socjalnej. „Do wszystkich tego typu rankingów, które ostatnio są organizowane, mam spory dystans. Bo ci, którzy organizują rankingi, mają własne zdanie, które nie zawsze jest obiektywne. Ten ranking tworzy Litewski Instytut Wolnego Rynku, który ma liberalny stosunek do wielu rzeczy. Stoi na stanowisku, że wszystko trzeba sprywatyzować. Nie da się wszystkiego sprywatyzować w dziedzinie oświaty, służby zdrowia czy nawet w kwestiach komunalnych, gdzie organizacje samorządowe i udział państwa są po prostu niezbędne” – wyjaśnił Palewicz.

Tym niemniej mer rejonu cieszy się, że w tym roku udało się skoczyć o kilka miejsc wyżej. „Miejsce jest takie, jakie jest, ale jesteśmy o kilka pozycji do góry. Sądzę, że mogliśmy być wyżej, nawet stosując te same kryteria. Dlatego mamy pewne pytania do oceniających. Twierdzą, że wydajemy za mało zezwoleń na budowę. Zgodnie z naszą statystyką, tak nie jest. Jest wręcz odwrotnie. Cyfry się zwiększają. W sprawie służby zdrowia, sprawa również jest skomplikowana, zależy jak to oceniać. Oni biorą zadłużenie na 1 stycznia 2013 r. w jednej z naszych przychodni lekarskich, ale to nie oznacza, że placówka ma teraz problemy finansowe czy miała w roku 2012. Bo wyposażenie placówek polepsza się. Stan samych placówek również” – wyliczył Palewicz. Dodając na zakończenie, że najlepszym rankingiem jest poparcie mieszkańców.

Autorzy rankingu źle ocenili posunięcia w dziedzinach zdrowia, inwestycji i podatków. Ich zdaniem pogorszył się klimat inwestycyjny z powodu mniejszej ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, przypadających na jednego mieszkańca. W indeksie podano, że w Solecznikach maleje liczba wydawanych zezwoleń na budowę. Maksymalna 4-procentowa taryfa podatku od nieuprawianej ziemi negatywnie wpłynęła na ocenę w kategorii podatkowej.

Rejon wileński: Podsumowując nie jest źle

Rejon wileński w tym roku wypadł gorzej niż w poprzednim. Samorząd rejonu wileńskiego uzyskał 44,3 punkty ze 100 i zajął 39 miejsce pośród 53 samorządów kraju. Gorszy niż przed rokiem wynik był skutkiem niższej oceny dziedzin inwestycji, zarządzania majątkiem oraz budżetu.

„W roku bieżącym więcej punktów uzyskaliśmy w dziedzinie gospodarki terenowej, opieki socjalnej oraz administracji. Ważne jest, że zmniejsza się ilość odbiorców zasiłków socjalnych, jak również kompensat za ogrzewanie. Lepsze zarządzanie spółkami dostarczającymi ciepło, wodę oraz usługi zbierania odpadów daje pozytywne i widoczne wyniki – spółki te pracują bez strat. Niemniej jednak ważnym wskaźnikiem dobrej pracy instytucji państwowych jest podana na czas odpowiedź interesantowi, który przychodzi do samorządu w celu załatwienia spraw” – wytłumaczyła zw.lt Rekść, mer rejonu wileńskiego.

Zdaniem Instytutu tylko część nieużytkowanej powierzchni budynków i pomieszczeń jest wciągnięta na listę obiektów do prywatyzacji. Wolno przebiega sprzedaż obiektów należących do samorządu oraz wzrosła liczba samochodów należących do administracji samorządu. Negatywnie oceniono podwojenie długu samorządowego i wzrost zobowiązań kredytowych. W dziedzinie inwestycji odnotowano 20 proc. spadek inwestycji materialnych w porównaniu z rokiem 2012, zmniejszyła się także liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz liczba wydawanych zezwoleń na budowę i prowadzenie działalności gospodarczej.

Autorzy rankingu odnotowali także, że samorząd został ukarany na podstawie artykułu 4. Ustawy o konkurencji za stworzenie wyjątkowych warunków dostawcy usług komunalnych.

„Najwięcej punktów samorząd mógł uzyskać za dziedziny, na które ma najmniej wpływu, czyli za ilość wolnych działek z urządzoną infrastrukturą dostosowanych dla przedsiębiorczości. Niestety samorząd nie dysponuje ziemią. Drugim wskaźnikiem, który obniżył pozycję samorządu rejonu wileńskiego w rankingu jest wielkość pożyczki. Owszem, dla pomyślnego realizowania projektów, dofinansowanych z Unii Europejskiej, musimy zaciągać pożyczki, by pokryć wkład własny samorządu. Jesteśmy faktycznie najmniej zadłużonym samorządem, w czas pokrywamy swoje zobowiązania bankowe. Ranking nie ocenia natomiast inwestycji oraz projektów unijnych, gdzie nasz samorząd wykazuje bardzo wysokie wyniki” – podkreśliła Rekść.

Mimo niskiej oceny mer rejonu wileńskiego nie ocenia negatywnie rankingu. „Podsumowując, mogę śmiało twierdzić, że wynik nie jest zły” – zaznaczyła głowa rejonu.

Kłajpeda nadal liderem

Litewski Instytut Wolnego Rynku po raz czwarty ogłosił ranking samorządów. Eksperci oceniali samorządy w dziesięciu sferach działalności. Brali pod uwagę jakość usług komunalnych, transportu, oświaty, opieki zdrowotnej, opieki socjalnej, poziom rozwoju inwestycji, wysokość podatków, zarządzanie mieniem samorządu, pracę administracji, zarządzanie budżetem.

Wśród samorządów miejskich najwyższe notowania miała Kłajpeda – miasto otrzymało 81 pkt ze 100 możliwych. Na drugim miejscu znalazło się Wilno (75 pkt), na trzecim – Poniewież (63,6 pkt), na czwartym – Kowno (61,3 pkt), na piątym – Olita (56,9 pkt).

Wśród samorządów rejonowych najbardziej atrakcyjne są rejon kowieński (70,2 pkt), płungiański (68 pkt), kłajpedzki (65,8 pkt) i druskiennicki (63,9 pkt).

PODCASTY I GALERIE