Mer Wilna ustanowił nagrodę dla najodważniejszego dziecka lub nastolatka

Mer Wilna Remigijus Šimašius ustanowił nagrodę im. Mieczysława Dordzika. Nagroda ta będzie przyznawana corocznie najodważniejszemu dziecku lub nastolatkowi z Wilna poniżej 19 roku życia.

zw.lt
Mer Wilna ustanowił nagrodę dla najodważniejszego dziecka lub nastolatka

Pomnik Mieczysława Dordzika. Fot. Saulius Žiūra/vilnius.lt

Mieczysław Dordzik, odważny szesnastolatek, który 90 lat temu, w kwietniu 1931 r. próbował uratować tonącego chłopca podczas wielkiej powodzi w Wilnie, ale zarówno Dordzik, jak i Chackiel Charmac, dziecko, które wpadło do rzeki, utonęli.

Choć pierwotnie wydawało się, że Mietek uratuje czterolatka, to zbyt silny nurt rzeczki cisnął chłopakami o filar mostu, w skutek czego Dordzik stracił przytomność. Chackiel Charnac i Mieczysław Dordzik byli pierwszymi ofiarami powodzi.

„Odwaga i poświęcenie to DNA każdego mieszkańca Wilna. Dziś odwaga to nie tylko ratowanie tonących, ale także chronienie słabszych przed zastraszaniem, obrona swojego zdania i wiele innych rzeczy. Szukamy i prosimy wszystkich, którzy znają takie dziecko lub nastolatka o zgłoszenie jego kandydatury do nagrody ”- powiedział R. Šimašius.

Wydarzenie to na tyle wstrząsnęło mieszkańcami Wilna, że postanowili upamiętnić czyn szesnastolatka. Niedaleko mostu na Zarzeczu, na dzisiejszej ulicy Maironisa wystawiono mu pomnik. Pieniądze pochodziły ze zbiórki publicznej – po tragedii rada miejska zaczęła zbierać fundusze „na zasadzie chrześcijańskiej ofiary”.

W 1934 roku odsłonięto pomnik przypominający pomnik nagrobny. Jest on wykonany z ciemnego granitu, z płaskorzeźbą przedstawiającą Matkę Boską Ostrobramską u góry, a pod nim napis w języku polskim:

Tu obok w Wilence dn. 23 kwietnia 1931 roku zginął śmiercią bohatera Mieczysław Dordzik ucz. Szkoły Rzemieślniczej ratując z fal pamiętnej powodzi małego Chackiela Charmaca. Ów czyn dziecka Wilna z chrześcijańskiej miłości bliźniego zrodzony,
uczciła tym pomnikiem ludność wileńska”.

Nagroda mera Wilna zostanie wręczona 1 czerwca – w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wartość nagrody to 1000 euro ”.

Kandydatury mogą zgłaszać mieszkańcy Wilna na adres – [email protected]vilnius.lt (do 20 maja). Zgłaszając kandydaturę należy wskazać czynność lub działanie proponowanej do nagrody osoby, dziki której zasłużyła na nagrodę.

Na podst. vilnius.lt

PODCASTY I GALERIE