Mer Maria Rekść spotkała się z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

9 czerwca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść i Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy rozmawiali w Wilnie o możliwościach współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli rejonu wileńskiego pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

vrsa.lt
Mer Maria Rekść spotkała się z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Fot. vrsa.lt

Jednym z głównych celów spotkania zainicjowanego przez gości z uczelni bydgoskiej i Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Rejonu Wileńskiego jest przeprowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego dla nauczycieli rejonu wileńskiego w zakresie pomocy dydaktycznej.

Goście przedstawili uczelnię, kierunki jej specjalizacji, opowiedzieli o kompetencjach i kwalifikacjach szkoleniowców. W roku szkolnym 2021-2022 planowane jest zorganizowanie bezpłatnych szkoleń (edukacja włączająca, integracja sensoryczna, wczesna interwencja w rozwój dzieci za pomocą metod neurofizjologicznych) dla nauczycieli i specjalistów rejonu wileńskiego. Po 40 godzinach uczestnikom szkolenia zostaną przyznane akredytowane świadectwa kwalifikacji ważne na Litwie i w Polsce.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała za cenną inicjatywę, z której niewątpliwie skorzystają nie tylko nauczyciele pracujący z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale przede wszystkim – dzieci, które potrzebują szczególnej uwagi i pomocy w nauce.

„Dziękuję za inicjatywę współpracy i propozycję szkoleń dla naszych specjalistów. Samorząd stara się zaspokoić potrzeby poznawcze uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego w Oddziale Nauczania Początkowego w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie oraz Oddziale Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach powołano specjalne klasy dla uczniów z zaburzeniami intelektu i rozwoju – z polskim i litewskim językami nauczania. Obie szkoły są przystosowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają specjalne sale z wyposażeniem multisensorycznym, w których dzieci rozwijają funkcje sensoryczne i poznawcze” – powiedziała mer Samorządu M. Rekść.

Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, i Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, przedstawili sytuację szkolnictwa w rejonie wileńskim oraz sposób zorganizowania procesu nauczania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powiedzieli o braku specjalistów i nie wątpili, że inicjatywa i propozycja Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy jest doskonałą okazją do przekazania nauczycielom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

„Prawo stanowi, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą uczęszczać do szkoły należącej lub wybranej ze względu na miejsce zamieszkania. W tym celu został opracowany plan działań, powoli są czynione pierwsze kroki w kierunku jego wdrożenia, ale brakuje wykwalifikowanych specjalistów, nie zaplanowano jeszcze wystarczająco środków na osiągnięcie tego celu, ale mamy sporo aspiracji i chęci, więc wierzę, że współpracując i realizując szkolenia potrafimy zapewnić wszystkie niezbędne warunki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – powiedział R. Juchniewicz.

Podczas spotkania podjęto decyzję o współpracy i rozpoczęciu realizacji omówionych i zaplanowanych podczas spotkania działań w najbliższym czasie.

PODCASTY I GALERIE