Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

M.in. o tym, jak placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotowały się do nowego roku szkolnego, opowiada Maria Rekść, wieloletnia mer rejonu wileńskiego.

vrsa.lt
Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym?

Maria Rekść: Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe, bardzo zadbane są również szkoły i przedszkola już funkcjonujące. Od września br. w placówkach oświatowych pojawią się specjaliści ds. doradztwa zawodowego, a dla mieszkańców rejonu wileńskiego studiujących na kierunkach oświatowym, socjalnym i kulturalnym Samorząd oferuje cały pakiet motywacyjny, w tym stypendia w wysokości 250 euro miesięcznie, doświadczenie zawodowe i pracę w placówkach rejonu wileńskiego. Prognozujemy, że oferta ta pomoże pozyskać potrzebnych wysoko wykwalifikowanych specjalistów i zachęci mieszkańców do wybierania takich zawodów, których specjalistów szczególnie brakuje, w tym nauczycieli. Chcemy, by naszym uczniom niczego nie brakowało.


A z jakich osiągnięć oświatowych rejon wileński jest szczególnie dumny?

Maria Rekść: W placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego zapewnione są wyjątkowe warunki do nauki i pracy. Cieszę się niezmiernie, że ma to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie uczniów, w tym w klasach pierwszych. W tym miejscu pragnę podziękować Rodzicom za zaufanie i za powierzenie nam jakże istotnej misji edukowania i kształtowania osobowości swoich pociech.

Już od czterech lat Samorząd Rejonu Wileńskiego zwraca dla nauczycieli i specjalistów ds. pomocy uczniom wydatki na dojazd do pracy od 3 do 40 km w jedną stronę i z powrotem.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dla wszystkich rodziców, niezależnie od ich statusu, rekompensuje 30 proc. kosztów żywienia dzieci w placówkach nauczania przedszkolnego. Dodatkowo Samorząd stosuje ulgi w wysokości od 50 aż do 100 proc. na utrzymanie dziecka z uwzględnieniem m.in. sytuacji materialnej w rodzinie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego już piąty rok z rzędu utrzymuje dodatkowo utworzone etaty pracowników stołówek szkolnych. Rozwiązanie to pozwoliło na obniżenie aż o połowę ceny obiadów oraz zapewnienie, by były one zdrowe, świeże i smaczne.

Bardzo sprawnie i komfortowo przebiega w naszym rejonie również dowożenie uczniów. Placówki oświatowe Samorządu Rejonu Wileńskiego dysponują 49 szkolnymi busami, z nich aż 23 pojazdy nabył sam Samorząd.

Podczas gdy inflacja jest powszechna i wszyscy wokół podnoszą ceny na wszystko, opłaty za uczęszczanie dzieci do szkół sztuk pięknych i szkół muzycznych w rejonie wileńskim należą do najniższych na Litwie, zaś uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zupełnie nieodpłatne.

Z uwagi na prowadzoną przez Samorząd Rejonu Wileńskiego i nasze gminy aktywną współpracę z partnerami w Polsce nasi uczniowie mają co roku możliwość korzystania z treściwych wakacji letnich w Polsce. Ponadto na organizację letnich obozów uczniowskich w naszym kraju Samorząd skierował w tym roku prawie 30,5 tys. euro.

W celu zapewnienia uczniom klas początkowych bezpiecznego i treściwego spędzania czasu po lekcjach oraz możliwości poprawy swoich osiągnięć w nauce, a rodzicom dzieci – stworzenia sprzyjających warunków do godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych od października 2018 r. w grupach dnia przedłużonego w placówkach oświatowych samorządu rejonu wileńskiego powołano stanowiska specjalistów pomocy uczniom. Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje utrzymanie tych etatów, co pozwala na oszczędności w budżetach domowych rodzin podwileńskich.

Wśród naszych priorytetów znajduje się m.in. kształcenie naszych dzieci i młodzieży w duchu poszanowania i pielęgnowania wartości chrześcijańskich. Cieszę się bardzo, że w naszych szkołach organizowane są w tym celu różnego rodzaju konkursy, pielgrzymki i inne przedsięwzięcia. W naszych szkołach pielęgnowane są tradycje nauczania młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.


Rozmawiamy u progu nowego roku szkolnego. Czy przedszkola i szkoły znajdujące się w gestii Samorządu Rejonu Wileńskiego są już gotowe na spotkanie z dziećmi po wakacjach letnich?


Maria Rekść: Placówki oświatowe są odświeżane przed każdym nowym rokiem szkolnym. W tym roku w 34 szkołach i przedszkolach rejonu przeprowadzono prace remontowe, uporządkowano otoczenie, wyremontowano lub odnowiono place zabaw dla dzieci i zakupiono meble. Na te cele Samorząd skierował blisko 600 tys. euro. Mniejsze prace zostaną zakończone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, zaś większe prace budowlane jeszcze potrwają.

W ub. roku przy żłobku i przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach wzniesiono nową dobudówkę dla 6 grup wychowania przedszkolnego (wartość projektu – 2 mln euro).

Żłobek i przedszkole w Wołczunach zmieni się nie do poznania. Obecnie modernizacja na kwotę 700 tys. euro trwa tutaj zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Uporządkowany będzie również teren przylegający: zostanie on ogrodzony, odnowione będą ścieżki.

Inne „oblicze” zyska również szkoła i przedszkole w Wojdatach „Kolorowy latawiec”. 1,3 mln euro – na taką kwotę opiewają prowadzone w placówce prace remontowo-modernizacyjne. Zakończono już prace architektoniczno-konstrukcyjne, wykończeniowe wnętrz, systemu wodno-kanalizacyjnego, grzewczego, systemu wentylacyjnego, prace elektrotechniczne. Obecnie rozstrzygane są kwestie dotyczące modernizacji elewacji i dachu, planowane są również prace nad uporządkowaniem otoczenia.

Rozpoczęliśmy budowę nowego przedszkola na 125 miejsc w Wielkiej Rzeszy. Wartość budowy – około 3,1 mln euro, zakończenie prac jest planowane na koniec 2024 r.

Uczniów spotkają również odnowione szkoły. W Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie kontynuowane są prace budowlane (1,2 mln euro), trwają prace modernizacyjne wnętrz w Gimnazjum im. R. Kalinowskiego w Niemieżu (1,5 mln euro). Trwa modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (1,7 mln euro). Odnowiono wszystkie pomieszczenia wewnętrzne, klasy, salę sportową, stołówkę, aulę, pomieszczenia wychowania przedszkolnego. Przy gimnazjum powstał również plac zabaw dla dzieci, zainstalowano windę.

W tym roku rozpoczęliśmy budowę pięknej dobudówki do Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, gdzie mieścić się będzie hala sportowa i aula. Wartość projektu opiewa na 2 mln euro, a finansuje go Samorząd Rejonu Wileńskiego wespół ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

W miednickim Gimnazjum im. Św. Kazimierza trwają prace nad odnowieniem elewacji pomieszczeń, w których mieszczą się hala sportowa i stołówka. Prace modernizacyjne finansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego (450 tys. euro).

W żłobku i przedszkolu w Mejszagole oraz w Gimnazjum w Pogirach realizowane są projekty, które pozwolą na oszczędzanie i są prośrodowiskowe. W placówkach tych zainstalowano baterie słoneczne, które pozwolą m.in. na zredukowanie wydatków na energię elektryczną, generowanie własnego prądu jest również naszym wyrazem troski o czyste środowisko dla naszych mieszkańców.

W tym roku swoje podwoje otworzy zmodernizowana Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie. Wartość projektu modernizacji opiewa na około 4 mln euro, którą to kwotę w całości przeznaczył Samorząd. Do nowoczesnych pomieszczeń z Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie nie tylko przeniesie się Centralna Biblioteka, ale również uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych, którzy na czas modernizacji pobierają naukę w budynku rudomińskiego przedszkola, po zakończeniu modernizacji zwolnią pomieszczenia przedszkolne, co umożliwi przyjęcie do przedszkola większej liczby dzieci.

W rejonie wileńskim sprawnie działają i ofertę kulturalną tworzą dwa ogromne wielofunkcyjne ośrodki kultury: w Niemenczynie i Rudominie. Centrum niemeńczyńskie już zostało pięknie odnowione za kwotę prawie 3 mln euro, obecnie zaś pracujemy nad uruchomieniem prac modernizacyjnych w centrum kultury w Rudominie.


Pani Mer, jakie kroki poczyniono, by dzieci w rejonie miały możliwość uprawiać sport w dobrych warunkach?

Maria Rekść: Samorząd wiele uwagi poświęca rozwojowi infrastruktury sportowej. Boisko jest urządzone przy niemalże każdej szkole w rejonie, część z nich – to boiska wielofunkcyjne, dobrze wyposażone, nowe. Tylko w ostatnich latach odnowiliśmy boiska w Niemieżu, Mickunach, Miednikach, Mejszagole, Czarnym Borze, Ławaryszkach, Podbrzeziu. Średnio rocznie urządzamy po 3-4 boiska. Obecnie kontynuowane są prace nad odnowieniem boiska przy Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (w tym roku na uporządkowanie boiska skierowano 600 tys. euro).


Jakie jeszcze zmiany czekają uczniów podwileńskich w nowym roku szkolnym?


Maria Rekść: Od września br. w placówkach oświatowych pojawią się specjaliści ds. doradztwa zawodowego, którzy dla uczniów klas 1-12 będą doradzali w sprawie wyboru przyszłej ścieżki zawodowej i kariery. W Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego utworzonych niedawno zostało 4,3 etatów takich specjalistów, dodatkowo 5,5 etatów powstanie w gimnazjach w Awiżeniach, im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, im. Giedymina w Niemenczynie, im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, w Pogirach, im. F. Ruszczyca i „Ryto” w Rudominie.

Dla uczniów szkół, w których nie było możliwości zatrudnienia specjalistów ds. doradztwa zawodowego, usługi te będą świadczyli specjaliści zatrudnieni w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego codziennie czyni starania, by złożyć dla swoich najmniejszych mieszkańców, naszej przyszłości, atrakcyjną ofertę edukacyjną w komfortowych i nowoczesnych przedszkolach i szkołach.

PODCASTY I GALERIE