Maturzyści rejonu wileńskiego wybierają państwowy egzamin z litewskiego

W rejonie wileńskim, w tym roku, do matury przystąpi 630 uczniów. Większość z nich zdecydowało się na państwowy egzamin dojrzałości z języka litewskiego i literatury – poinformował samorząd.

zw.lt
Maturzyści rejonu wileńskiego wybierają państwowy egzamin z litewskiego

Fot. Dorota Skoczyk

Państwowy egzamin z litewskiego będzie zdawało 345 osób, czyli 55 proc. 315 uczniów wybrało państwowy egzamin z matematyki.

Egzamin maturalny z języka angielskiego wybrało 347 maturzystów, a z rosyjskiego 292.

W roku 2017 w szkołach z litewskim językiem nauczania odsetek maturzystów, którzy zaliczyli egzamin z języka litewskiego i literatury, wyniósł blisko 90 proc., w szkołach mniejszości narodowych – 80 proc. Zaledwie 0,7 proc. maturzystów ze szkół litewskich i 0,2 proc. maturzystów ze szkół polskich i rosyjskich uzyskało ocenę maksymalną – 100 punktów.

PODCASTY I GALERIE