Matury w rejonie wileńskim: Najwięcej setek z rosyjskiego

Absolwenci szkół rejonu wileńskiego cieszą doskonałymi wynikami egzaminów i rekordową liczbą „setek” - poinformował Samorząd Rejonu Wileńskiego na swojej stronie internetowej.

vrsa.lt
Matury w rejonie wileńskim: Najwięcej setek z rosyjskiego

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

W tym roku egzaminy maturalne zdawało 482 uczniów klas dwunastych szkół rejonu wileńskiego. Abiturienci wybierali głównie państwowe egzaminy dojrzałości z języka litewskiego i literatury, języków obcych (angielskiego i rosyjskiego), matematyki, biologii, informatyki i historii.

Jak co roku, najpopularniejszym językiem obcym wśród absolwentów był język angielski. Z 272 absolwentów, którzy wybrali ten egzamin, 97,06 proc. wszystkich składających zdało egzamin. Najwyższe stopnie uzyskało 2 uczniów, wysokimi punktami (86-99) oceniono kolejnych 42 uczniów. Abiturienci również aktywnie wybierali egzamin z języka obcego (rosyjskiego). Ten egzamin zdało wszystkich 235 absolwentów, a 45 abiturientom udało się otrzymać setki.

Egzamin dojrzałości z języka litewskiego i literatury na poziomie państwowym wybrało 271 uczniów. 83,03 proc. zdających zdało egzamin. W tym roku egzamin dojrzałości z matematyki, jako jeden z obowiązkowych dla chcących nieodpłatnie studiować na Litwie, wybrało 246 dwunastoklasistów z rejonu wileńskiego. W tym roku znajomość matematyki u 80,49 proc. egzaminowanych została oceniona pozytywnie, a uczennicy gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (szkoła litewska) udało się uzyskać najwyższy wynik. 6 uczniów ze wszystkich zdających otrzymało 86-99 punktów.

Spośród 70 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości z biologii, 97,14 proc. zdało, a setkę otrzymała wychowanka gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie. W tym roku również wzrosła liczba uczniów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z chemii (17), z których 94,14 proc. zdało z pozytywnym wynikiem. 29 absolwentów zdawało egzamin dojrzałości z fizyki, z czego 93,1 proc. wszystkich zdających zdało.

PODCASTY I GALERIE