Maturę z polskiego zdało 99,64 proc. kandydatów

Szkolny egzamin z języka polskiego jako ojczystego zdało 99,64 proc. kandydatów, z języka rosyjskiego jako ojczystego - 98,56 proc. kandydatów.

zw.lt
Maturę z polskiego zdało 99,64 proc. kandydatów

Fot. Joanna Bożerodska

Ogółem do egzaminu z języka polskiego podeszło 844 uczniów, z języka rosyjskiego – 284. Egzamin z języka białoruskiego jako ojczystego w tym roku zdawały dwie osoby, obie zdały.

Najwyższą ocenę (9-10 punktów) na egzaminie szkolnym z języka polskiego otrzymało 30,61 proc. kandydatów.

PODCASTY I GALERIE