Matura z języka polskiego: ,,To był najłatwiejszy egzamin”

W tym roku egzamin z języka polskiego zdominował Henryk Sienkiewicz, ale jak twierdzą maturzyści szkół polskich, był to jeden z najłatwiejszych egzaminów.

Joanna Bożerodska
Matura z języka polskiego: ,,To był najłatwiejszy egzamin”

Fot. Joanna Bożerodka

„Mamy rok Sienkiewicza, więc nie sądzę, żeby to było jakimś zaskoczeniem. Nauczyciele zazwyczaj uwzględniają, jaki jest aktualnie rok. Tak nie jest każdego roku, ale często się powtarza” – wyjaśniła zw.lt Danuta Korkus, polonistka ze Szkoły im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Egzamin składał się z dwóch części: test na czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz autorska praca pisemna, gdzie maturzyści mogli wybrać albo pisanie rozprawki dotyczącej twórczości Henryka Sienkiewicza, albo interpretację poezji lub prozy.

„Było dosyć śmiesznie, ponieważ praktycznie cały egzamin był poświęcony Sienkiewiczowi. To dotyczyło zarówno testu oraz pracy pisemnej” – powiedziała zw.lt Ewelina Tomaszewicz z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Wszyscy zapytani maturzyści potwierdzili, że tematy egzaminacyjne nie były zaskoczeniem. „Przyszedłem na egzamin i wiedziałem, że będzie łatwy. Z panią od polskiego przerabialiśmy egzaminy z lat poprzednich. Można więc powiedzieć, że w 50 proc. byłem przygotowany. Wypracowanie napisałem o bohaterstwie na podstawie ,,Pieśni o Rolandzie’’ oraz ,,Kamieni na szaniec’’. Po dwóch godzinach egzamin miałem za sobą. To był najłatwiejszy egzamin ze wszystkich” – podzielił się z zw.lt uczeń Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego z Nowej Wilejki Roland Łuksza. Maturzyści na złożenie egzaminu mieli cztery godziny.

„Nie jestem pewien czy można porównywać egzamin z języka ojczystego do innych egzaminów. Osobiście dla mnie ten egzamin był łatwiejszy niż pozostałe. Jeśli chodzi o pierwszą część, czyli test, to zadanie naprawdę było łatwe. Większość odpowiedzi można było odnaleźć czytając uważnie tekst. W drugiej części miałem pewne obawy, czy lepiej zdecydować się na interpretację, czy na rozprawkę” – dodał Albert, uczeń tej samej szkoły.

Co prawda pewne wątpliwości w trakcie egzaminu się pojawiały. „Mi się wydaje, że poszło całkiem nieźle, ale nie mogę powiedzieć, że egzamin był bardzo łatwy. Był Rok Sienkiewicza, więc praktycznie cały egzamin był poświęcony tej osobie. W interpretacji był również Barańczak, ale generalnie to były tematy powiązane z Sienkiewiczem” – podkreśliła Dominika Putkowa z nowowilejskiego gimnazjum.

„Ogólnie rzecz biorąc egzamin nie był trudny, lecz było kilka miejsc, co do których miałem wątpliwości. Co się tyczy głównego tematu, twórczości Henryka Sienkiewicza, to nie zaskoczył, ponieważ mamy rok Sienkiewicza. Dlatego byłam przyszykowana i test nie sprawił dużych trudności. Pomimo to, w części pisemnej najbardziej spodobał mi się wiersz Barańczaka, ponieważ znam jego twórczość i dlatego wybrałam jego interpretację” – dodała Marta Kisielewska z Gimnazjum Jana Pawła II.

We środę uczniowie szkół mniejszości narodowych zdawali maturę z języka ojczystego. Podobnie, jak w latach poprzednich, największym zainteresowaniem cieszył się egzamin z języka polskiego. Maturę z polskiego zdawało 897 uczniów, z rosyjskiego 336, a z białoruskiego – 7.

Od 2000 roku matura z języka ojczystego w szkołach mniejszości narodowych nie ma statusu egzaminu państwowego i zdawana jest jedynie na poziomie szkolnym. Nie jest to egzamin obowiązkowy.

W tym roku maturę zdawało 33 710 uczniów. W roku ubiegłym maturzystów było 37 279.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji

PODCASTY I GALERIE