Matura w Solecznikach: Najpopularniejszy jęz. rosyjski, małe zainteresowanie geografią

Tegoroczni abiturienci do 24 lutego musieli złożyć podania w który wskazali, jakie egzaminy maturalne będą zdawać. Uczniowie musieli też dokonać wyboru pomiędzy szkolnymi i państwowymi typami egzaminów.

zw.lt
Matura w Solecznikach: Najpopularniejszy jęz. rosyjski, małe zainteresowanie geografią

Fot. Dorota Skoczyk

Jak informuje samorząd rejonu solecznickiego, najpopularniejszym przedmiotem, do którego przystąpią abiturienci, jest język rosyjski. Egzamin państwowy z języka rosyjskiego jako języka obcego wybrało 167 z 305 gimnazjalistów. Do państwowego egzaminu z języka litewskiego przystąpi 138 uczniów, jęz. angielskiego- 131, matematyki- 129 gimnazjalistów, historii-122, biologii-45, fizyki-22, chemii-12, technologii informatycznych-9, języka niemieckiego- 5.

Najmniejszą popularnością cieszy się egzamin państwowy z geografii, który wybrały 4 osoby.

Wśród egzaminów szkolnych najwięcej abiturientów wybrało język litewski (165 gimnazjalistów). 145 gimnazjalistów przystąpi do egzaminu z języka polskiego jako języka ojczystego, 23 uczniów- języka rosyjskiego, 35- technologii informatycznych, 6- sztuk pięknych.

W rejonie solecznickim obecnie znajduje się 13 gimnazjów, zarządzanych przez samorząd rejonu solecznickiego. W ośmiu gimnazjach nauczanie odbywa się w języku polskim.

PODCASTY I GALERIE