Wyniki matury w rejonie wileńskim: 30-tu „setkowiczów”

Zakończona w środku lata sesja egzaminów maturalnych przyniosła dobre wyniki dla młodzieży rejonu wileńskiego- czytamy na portalu samorządu wileńskiego.

zw.lt
Wyniki matury w rejonie wileńskim: 30-tu „setkowiczów”

Fot. Dorota Skoczyk

Większość absolwentów w 2017 roku ukończyła program kształcenia szkoły średniej i pomyślnie złożyła państwowe i szkolne egzaminy maturalne. Większość abiturientów zdawała egzaminy państwowe z języka litewskiego, języków obcych (angielskiego i rosyjskiego) oraz matematyki.

Największy sukces towarzyszył dwunastakom podczas składania egzaminów językowych (angielski, rosyjski i niemiecki, jako języki obce): lepiej niż wszyscy absolwenci Litwy uczniowie rejonu wileńskiego złożyli egzamin z języka angielskiego. Egzamin pomyślnie zdało 99,36 proc. maturzystów, oraz rosyjskiego (100 proc.).

W porównaniu z roku 2016, wzrosła liczba uczniów, którzy wybrali maturę z nauk przyrodniczych. Maturzyści dobrze zdali egzaminy z fizyki, geografii, biologii i chemii, a także z historii i technologii informacyjnych.

Niestety, w tym roku wśród 10,96 proc. absolwentów Litwy, którzy nie zdali egzaminu z języka litewskiego i literatury, który uzyskał wiele negatywnych odgłosów, znaleźli się również uczniowie z rejonu wileńskiego – spośród 326 maturzystów pozytywnie było ocenione 80,67 proc. zdających.

Jak co roku, 100 proc. absolwentów gimnazjów mniejszości narodowych wybrało egzamin z języka ojczystego (polskiego i rosyjskiego). Wszyscy pomyślnie złożyli egzamin.

Aż 30 absolwentów z rejonu wileńskiego uzupełniło listę „setkowiczów” Litwy, którzy z różnych egzaminów dojrzałości otrzymali maksymalną ilość punktów. Największą liczbę punktów uczniowie rejonu zdobyli na egzaminach z języków obcych (angielskiego i rosyjskiego), matematyki, historii i technologii informacyjnych. Niektórzy otrzymali po 2 setki. Najwięcej „setkowiczów” przygotowało Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 6; Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie i Gimnazjum „Ryto” w Rudominie – po 5, Gimnazjum w Pogirach – 3. W ubiegłym roku podczas sesji egzaminów państwowych setki udało się uzyskać 33 absolwentom.

W tym roku tradycyjnie podczas posiedzenia Rady mer Maria Rekść najlepszych absolwentów nagrodzi dyplomami dziękczynnymi i upominkami.

Listę „setkowiczów” rejonu wileńskiego można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE