Matura 2018: Lepsze wyniki z języka polskiego niż rosyjskiego

Wyniki z egzaminu maturalnego z języka ojczystego na Litwie w szkołach mniejszości narodowych na Litwie są lepsze w szkołach polskich niż litewskich – poinformowało Narodowe Centrum Egzaminacyjne.

BNS
Matura 2018: Lepsze wyniki z języka polskiego niż rosyjskiego

Fot. Joanna Bożerodska

Egzamin z języka polskiego zdało 99,8 proc. maturzystów. Najwyższe oceny (9-0 pkt.) otrzymało 28,2 proc. osób zdających egzamin z języka polskiego.

Egzamin z języka rosyjskiego zdało 97,2 proc. maturzystów szkół rosyjskich, a natomiast 9-10 pkt. otrzymało 23,4 proc. kandydatów.

W 2018 r. egzamin z języka polskiego zdawało 819 uczniów, z rosyjskiego – 248.

Egzamin z języka białoruskiego zdało 100 proc. maturzystów.

PODCASTY I GALERIE