Marzena Burzyńska laureatką Festiwalu Polskiej Piosenki na Litwie

„Festiwal dobiega końca z pieśnią pozostajemy nadal” - powiedział na zakończenie XVII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski. Gran prix otrzymała Marzena Burzyńska z filii Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Grygajciach. Finał konkursu odbył się 18 maja w Domu Kultury Polskiej. Zawodnicy prezentowali się w pięciu kategoriach wiekowych od najmłodszych do lat 18. Nagrodzeni zostali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, którzy przygotowywali dzieci do konkursu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wspólnie zaśpiewali hymn konkursu. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Joanna Bożerodska
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej