Marta Chmielewska – laureatką Olimpiady z Języka Polskiego

Laureatką XXVIII Olimpiady z Języka Polskiego na Litwie została Marta Faustyna Chmielewska z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Finał odbył się w Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

zw.lt
Marta Chmielewska – laureatką Olimpiady z Języka Polskiego

Fot. Joanna Bożerodska

„Składam gratulacje dla laureatów i uczestników olimpiady, ponieważ jesteście apostołami tej pięknej mowy polskiej (…) Przed tygodniem mieliśmy uroczystość z okazji 27. rocznicy odzyskania niepodległości, a olimpiadę mamy 28. To ma dla mnie bardzo wymowne znaczenie, że olimpiada rozpoczęła się przed niepodległością. To jest wymowne tym, że niepodległość lub niezależność może wywalczyć tylko ten człowiek, który jest wolny wewnętrznie i bogaty duchowo” – przywitał zebranych prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski.

„Bardzo się ciesze, że olimpiada odbywa się w Mejszagole, która jest bardzo ważna nie tylko dla naszego kierownictwa i samorządu, ale dla całej Wileńszczyzny” – powiedziała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, podkreślając, że tutaj mieszkał przez wiele lat ks. Józef Obrembski.

„Ksiądz prałat przez całe swoje 105 życia posługiwał się wyłącznie językiem polskim, a ludzie rożnych narodowości, którzy przybywali do Mejszagoły świetnie go rozumieli, pewnie dlatego, że jego mowa płynęła z serca” – przypomniała zebranym dyrektorka Gimnazjum Alfreda Jankowska.

W olimpiadzie wzięło udział 24 uczniów ze szkół polskich w Wilnie i Wileńszczyzny.

Laureaci:

I miejsce. Marta Faustyna Chmielewska z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.
II miejsce. Sebastian Salwiński  i Elżbieta Geben, z Gimnazjum im. Jana Pawła II.
III miejsce.  Wioleta Radlinskaitė z Gimnazjum w Mickunach, Anecta Kurowska z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli,  Alina Turkot z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.
Wyróżnienia: Daniel Bogdziewicz , Saulius Andrukonis, Milena Sinkiewicz  i Karolina Pietrusewicz .

PODCASTY I GALERIE