Marta Chmielewska i Sebastian Salwiński wśród zwycięzców XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Marta Faustyna Chmielewska z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie i Sebastian Salwiński z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie znaleźli się wśród 27 laureatów XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, której finał odbył się w Konstancinie i Warszawie. Oboje uzyskali II lokatę - Marta zdobyła 86 punktów, Sebastian zaś - 82.

zw.lt
Marta Chmielewska i Sebastian Salwiński wśród zwycięzców XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Fot. Joanna Bożerodska

Do udziału w zawodach finałowych olimpiady zakwalifikowały się 182 osoby. W finałowych zmaganiach biorą udział uczestnicy z Polski, a także z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Czech, Węgier, Słowacji.

Laureaci i finaliści olimpiady otrzymują wolny wstęp na studia na kierunek filologia polska na wybranym uniwersytecie –
najczęściej jest to Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz pięcioletnie stypendium Rządu RP.

Olimpiada Języka Polskiego i Literatury w Polsce odbywa się od 1970 r. Od roku 1989 Olimpiada przeprowadzana jest w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, a ostatnio także na Węgrzech i na Słowacji. Poza Polską w I etapie bierze udział ok. 300-400 osób.

PODCASTY I GALERIE