Marszałek Kuchciński na Rossie: Musimy przypominać wspólne rocznice z myślą o przyszłości

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński rozpoczął wizytę w Wilnie od złożenia wieńca przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. "Miejsce, gdzie leży miejsce Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest na stałe związane z historią Polski" - podkreślił polityk.

zw.lt
Marszałek Kuchciński na Rossie: Musimy przypominać wspólne rocznice z myślą o przyszłości

Fot. Joanna Bożerodska

„Każda państwowa delegacja z Polski, przybywająca do Wilna, jak i inne, odwiedzają, składają cześć Marszałkowi, a tym samym dziejom Polski. Jednocześnie przypominają wielkie tradycje wspólnoty, jaką tworzyliśmy także w czasach I Rzeczypospolitej, a szczególnie w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – powiedział Marek Kuchciński w rozmowie z dziennikarzami.

Głównym punktem wizyty marszałka Sejmu RP będzie uroczyste otwarcie wystawy w I Gmachu Sejmowym litewskiego parlamentu – „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.” – z okazji 550-tej rocznicy polskiego parlamentaryzmu.

„Mamy okoliczności szczególne, sto lat odrodzenia Polski. Świętujemy tę rocznicę wspólnie od początku 2018 roku, nie zapominamy, że Litwa także obchodzi swoją rocznicę. Dzisiaj otwieramy wystawę związaną z 550-leciem parlamentaryzmu polskiego, a pamiętajmy o tym, że w przyszłym roku mamy 450. rocznicę Unii Lubelskiej. To rocznice ważne, musimy je przypominać, myśląc o przyszłości i o wspólnej Europie” – zauważył Kuchciński.

Jak zapewnił, z politykami litewskimi prowadzone są rozmowy bilateralne na tematy aktualne, dotyczące spraw międzynarodowych, ale także stosunków polsko-litewskich.

„Staramy się rozwijać te relacje. Mamy świadomość, że jest wiele spraw do wyjaśnienia, choćby sprawy Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, ale to poszukiwanie dobrych rozwiązań tylko umocni naszą współpracę. Sprawa jest zasadnicza, chodzi o bezpieczeństwo Polski i Litwy. W obliczu różnych zagrożeń zewnętrznych jest to pierwszoplanowa i strategiczna sprawa” – zaznaczył Kuchciński.

Kontakty na szczeblu przewodniczących parlamentów Polski i Litwy są bardzo ożywione w ostatnich latach. Viktoras Pranckietis odwiedził Warszawę 1 marca w związku z obchodami 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej. Przemówienie, które wygłosił wtedy w Sejmie, było pierwszym w XXI wieku wystąpieniem przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Izby. „Historia nasze narody na przemian łączyła i dzieliła, jednak przez cały czas więcej było w niej wspólnego, niż dzielącego” – powiedział szef parlamentu Litwy. Przypomniał też o zbliżającej się 450. rocznicy Unii Lubelskiej, która przypada w 2019 roku.

PODCASTY I GALERIE