Marszałek Karczewski: Priorytetem jest oświata polska za granicą

W Senacie RP zakoczyło się posiedzenie polonijnej Rady Konsultacyjnej. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że spotkanie było bardzo interesujące. Uczestnicy wykazali się wielką troską o to, by ta więź z Polską i Polonią była jak najsilniejsza, współpraca między Polską i Polonią rozwijała się coraz lepiej.

zw.lt
Marszałek Karczewski: Priorytetem jest oświata polska za granicą

Fot. senat.gov.pl

„Zwrócono uwagę na priorytety – priorytetem jest oświata, nauka języka polskiego, nauka historii, przekazywanie języka polskiego, polskiej tradycji następnym pokoleniom. Mówiliśmy o dbałości o dziedzictwo historyczne – wiele pamiątek, dokumentów zebranych przez Polonię ulega niestety zniszczeniu. Będzie to również naszym celem, aby zachować dla następnych pokoleń historyczne dziedzictwo narodowe. Rozmawialiśmy o tym, jak spowodować, aby nasz kontakt był coraz częstszy, aby coraz więcej młodych Polaków przyjeżdżało do Polski, aby jak najwięcej osób, będących już na emeryturze, wracało do Polski i tu spędzało czas złotej jesieni” – podkreślił po zakończeniu posiedzenia Rady Polonijnej marszałek Stanisław Karczewski.

„Spotkanie bardzo interesujące, bardzo potrzebne. Rozmowy były bardzo ciekawe i wskazują na to, że Rada Polonijna spełnia swoje zadanie” – podsumował marszałek Senatu RP.

Rada zapoznała się z informacją dotyczącą wyników rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Członkowie Rady dyskutowali też nad „Rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015 – 2020”. Omówili także przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Polonijna Rada Konsultacyjna w dniach 28 – 30 kwietnia uczestniczyć będą w Toruniu w XX Forum Polonijnym. Jubileuszowe spotkanie przedstawicieli środowisk polskich z zagranicy w tym roku zorganizowane jest pod hasłem „Wspólnie odpowiedzialni za Polskę”.

PODCASTY I GALERIE