Marsz Żywych ku czci ofiar zbrodni ponarskiej

Dzisiaj w Ponarach o godzinie 12.30 rozpocznie się Marsz Żywych. Ceremonia uczczenia ofiar zbrodni ponarskiej będzie poświęcona także pamięci zamordowanych tutaj Polaków.

zw.lt
Marsz Żywych ku czci ofiar zbrodni ponarskiej

Fot. zw.lt

Marsz wyruszy od stacji kolejowej w Ponarach (ul. Agrastų 5) o 12.30 i przejdzie do Memoriału Ponarskiego (ok. 1 km) tą sąmą drogą, którą na śmierć prowadzeni byli skazańcy.

Do udziału w marszu zachęcają organizacje społeczne, między innymi Wileńska Młodzież Patriotyczna.

„W Ponarach spoczywa ponad sto tysięcy ludzi — czyichś sąsiadów, krewnych, współpracowników, przyciaciół czy po prostu rodaków. Także naszych. W bestialski sposób zamordowano w Ponarach żyjącą tu od wieków żydowską społeczność Wilna, a obok nich spoczął także kwiat polskiej społeczności — profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, żołnierze Armii Krajowej. harcerze, społecznicy. Wszystkim ofiarom zbrodni ponarskiej należy się nasza pamięć…” – przypominają członkowie WMP.

Po głównej ceremonii na Polskiej Kwaterze zostaną zapalone znicze i odbędzie się wspólna modlitwa za ofiary.

Podczas II wojny światowej, w latach 1941-1944, las ponarski był miejscem masowych mordów dokonywanych przez odziały SS, policji niemieckiej i kolaborującej z Niemcami policji litewskiej. Zamordowano tu około 100 tys. ludzi. Wśród nich około 60-70 tys. Żydów, wiele tysięcy Polaków – inteligencji wileńskiej, żołnierzy AK, a także Romowie, Rosjanie, Litwini.

PODCASTY I GALERIE