Marsz narodowców w Wilnie

W południe aleją Giedymina w Wilnie odbył się świąteczny przemarsz, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. Kilka godzin później odbył się tzw. marsz narodowców. W tym roku narodowcom udało się zebrać ok. 1000 osób.  11 marca 1990 roku Rada Najwyższa Republiki Litewskiej ogłosiła proklamację ,,O przywróceniu niepodległości państwa litewskiego”. Litwa była pierwszą republiką Związku Radzieckiego, która ogłosiła niepodległość. Wśród sygnatariuszy Aktu Niepodległości byli również litewscy Polacy: Czesław Okińczyc, Zbigniew Balcewicz i Medard Czobot.

zw.lt
Marsz narodowców w Wilnie

PODCASTY I GALERIE