Marihuana ma negatywny wpływ na ludzką pamięć

Dorośli, którzy w wieku nastoletnim nadużywali marihuany, mają większe problemy z zapamiętywaniem – informuje pismo „Hippocampus”. Marihuana może upośledzać zarówno pamięć krótko- jak i długotrwałą, podkreślają autorzy artykułu.

PAP
Marihuana ma negatywny wpływ na ludzką pamięć

Fot. PAP/EPA / ANDY RAIN

Naukowcy z Northwestern University w Chicago (USA) doszli do takich wniosków po przebadaniu 10 osób, które w przeszłości regularnie stosowały marihuanę i 44 osób, które tego nie robiły, a także 15 pacjentów ze schizofrenią, którzy jako nastolatkowie regularnie zażywali marihuanę, i 28 osób chorych na schizofrenię, które tego nie robiły. Uczestnicy nie używali innych narkotyków, a marihuanę zaczynali stosować codziennie mniej więcej od 16.-17. roku życia i kontynuowali to przez około trzy lata. W momencie rozpoczęcia badania nie sięgali po nią już od dwóch lat.

Przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) naukowcy zmapowali u badanych osób strukturę mózgu o nazwie hipokamp, która reguluje utrwalanie wspomnień, czyli odpowiada za pamięć długotrwałą. Następnie analizowali różnice w morfologii hipokampa między osobami z czterech grup i odnosili je do historii stosowania marihuany oraz zdolności pamięciowych.

Wszyscy uczestnicy badania przeszli test na pamięć długotrwałą, a dokładnie tzw. epizodyczną, określaną też jako pamięć zdarzeń. Na początku musieli wysłuchać serii trwających jedną minutę historii, a po 20-30 minutach przypomnieć sobie jak najwięcej opisanych w nich szczegółów.

Okazało się, że budowa hipokampa u osób zdrowych i chorych na schizofrenię, które w przeszłości używały regularnie marihuany, różniła się wyraźnie od hipokampa osób z grupy kontrolnej. W przypadku chorych na schizofrenię odnotowano, że budowa tej struktury mózgu tym bardziej odbiegała od normy, im dłużej stosowali oni marihuanę jako nastolatkowie. Zdaniem autorów pracy zmiany te wyraźnie odzwierciedlają uszkodzenie hipokampa.

Jednocześnie różnicom w budowie hipokampa towarzyszyło pogorszenie pamięci epizodycznej – ci, którzy regularnie używali marihuany w przeszłości uzyskiwali w testach pamięciowych wyniki gorsze o 18 proc., a w grupie chorych na schizofrenię wyniki te były gorsze nawet o 26 proc., w porównaniu z chorymi niestosującymi narkotyku w wieku nastoletnim.

„Procesy pamięciowe, na które wpływa palenie marihuany, są przez nas wykorzystywane w codziennym życiu do rozwiązywania zwykłych problemów i utrzymywania relacji z rodziną oraz przyjaciółmi” – tłumaczy współautor pracy dr John Csernansky. Zaznacza zarazem, że zmiany w hipokampie i problemy z pamięcią obserwowano u badanych zaledwie dwa lata po odstawieniu konopi.

W swoich wcześniejszych badaniach ten sam zespół naukowców wykazał, że osoby stosujące marihuanę w wieku nastoletnim uzyskują później gorsze wyniki w testach na pamięć krótkotrwałą. Towarzyszyły temu nieprawidłowości w budowie podkorowych struktur mózgu, takich jak prążkowie, gałka blada oraz wzgórze.

„W obydwu naszych ostatnich badaniach powiązaliśmy przewlekłe stosowanie marihuany w wieku nastoletnim ze zmianami w budowie obszarów mózgu krytycznych dla procesów pamięciowych. Zmiany te utrzymują się co najmniej kilka lat po tym, jak ludzie przestają stosować narkotyk” – komentuje główny autor pracy, prof. Matthew Smith.

Badacze podkreślają zarazem, że nie można na razie wykluczyć, iż nieprawidłowości w budowie różnych struktur mózgu odpowiedzialnych za pamięć odzwierciedlają po prostu większe predyspozycje do nadużywania marihuany i innych substancji uzależniających, albo do gorszych zdolności pamięciowych. Jednak obserwacja, że dłuższemu stosowaniu marihuany towarzyszyły większe zmiany w hipokampie potwierdzałaby raczej, iż przyczyną jest właśnie narkotyk. Aby wyjaśnić te wątpliwości, konieczne są dalsze badania.

PODCASTY I GALERIE