Maria Rekść podzieliła się osiągnięciami

„Ukierunkowaną działalność Samorządu w 2017 roku można ocenić pozytywnie” - napisała Maria Rekść w corocznym sprawozdaniu z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego za 2017 rok.

zw.lt
Maria Rekść podzieliła się osiągnięciami

Fot. Joanna Bożerodska

„Ukierunkowaną działalność Samorządu w 2017 roku można ocenić pozytywnie. W indeksie opublikowanym przez Instytut Wolnego Rynku Litwy, rejon wileński zajął rekordowe  6. miejsce wśród 54 małych samorządów. Wśród najlepiej ocenionych dziedzin drugi rok z rzędu – inwestycje i rozwój. Wyróżniającemu się promowaniem i rozwojem przedsiębiorczości Samorządowi Rejonu Wileńskiego według wyników badania „Mapa przeszkód dla biznesu 2017 roku”, zainicjowanego przez bank „Citadele”, zostało przyznane 8. miejsce wśród 60 samorządów Litwy, jako jednemu z samorządów, tworzącemu najmniej barier, najbardziej otwartemu, przyjaznemu dla biznesu, zapewniającemu najkorzystniejsze warunki. Samorząd chętnie uczestniczący we wszystkich inicjatywach zatrudnienia mieszkańców i rozwoju społecznej działalności gospodarczej, za najbardziej jaskrawe i najlepsze osiągnięte wyniki w roku 2017 w tej dziedzinie na dorocznej uroczystej imprezie Wileńskiej Izby Handlu, Przemysłu i Rzemiosła otrzymał odznakę dziękczynną Izby” – napisała w sprawozdaniu Maria Rekść.
Mer poinformowała, że w rejonie wileńskim odnotowano wzrost liczby mieszkańców. Teraz w rejonie mieszka „102 268 mieszkańców, z czego 604 nowych mieszkańców tu swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało w 2017 roku Zazwyczaj wybierają oni gminy Awiżenie, Rzesza, Zujuny, Suderwie, Dukszty”.

Rekść cieszyła się, że roku ubiegłym zmniejszyło się bezrobocie. „W rejonie wileńskim w 2017 roku zmniejszyła się liczba bezrobotnych – 1 stycznia 2018 roku zarejestrowano 8,7 proc. bezrobotnych (średnia krajowa 8,7 proc.), t. j. o 0,6 punktu procentowego mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku” – podkreśliła mer.
W sprawozdaniu była mowa również o inwestycjach. „ Samorząd po skorzystaniu ze wsparcia UE obecnie realizuje ponad 50 projektów o wartości 33,4 milionów euro. Prawdopodobnie, z dużej części realizowanych projektów mieszkańcy będą mogli cieszyć się już w latach 2018-2019” – zaznaczyła Rekść.
Rejon inwestuje w obiekty sportowe oraz kultury. „Z funduszy wsparcia Unii Europejskiej na lata 2014-2020 planuje się uporządkowanie dworów w Glinciszkach i Mazuryszkach, a także rekonstrukcję i przystosowanie do działalności kulturalnej starej bursy w Rudominie, tworząc w niej inkubator sztuki. W celu kompleksowego odnowienia infrastruktury Dworu Houwaltów przewidziano realizację finansowanego ze wsparcia UE, wybranego w drodze konkursu projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej Centrum Rzemiosł Tradycyjnych we Dworze Houwaltów w Mejszagole”.  W tym roku zostanie również odnowiony oraz dostosowany do potrzeb wspólnoty lokalnej stary budynek w Sawiczunach” – dodała mer.

Inwestycji również dotyczyły infrastruktury drogowej. „W rejonie wileńskim w tym roku z programu doglądu i rozwoju dróg, ze środków budżetu, osób fizycznych i prawnych odnowiono  4,9 km istniejącej nawierzchni asfaltowej, od nowa zaasfaltowano 25,2 km dróg żwirowych, zaasfaltowano dziury, zbudowano drogi żwirowe i wykonano prace remontowe. W sumie inwestycje na drogi w 2017 roku wyniosły prawie 3,8 miliona euro” – napisano w sprawozdaniu.

Link do sprawozdania.

PODCASTY I GALERIE