Marek Kuchciński złoży wizytę na Litwie

6 lipca (w sobotę) Marszałek Sejmu RP Marek Kuchcińcki weźmie udział w uroczystym otwarciu wystawy „Lublin – miasto Unii Litewsko-Polskiej”, które odbędzie się w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. W programie wizyty przewidziano również udział marszałka w uroczystości poświęconej rocznicy akcji Armii Krajowej „Ostra Brama”, która odbędzie się w Kalwarii Wileńskiej o godz. 18.

zw.lt
Marek Kuchciński złoży wizytę na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Głównym elementem wystawy w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie będzie prezentacja obrazu Jana Matejki, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy pt. „Unia Lubelska”. Marek Kuchciński będzie również uczestniczył w uroczystościach rocznicowych akcji Armii Krajowej „Ostra Brama” organizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kalwarii Wileńskiej. Będzie to wydarzenie bezprecedensowe, gdyż po raz pierwszy weźmie w nim udział delegacja parlamentu Litwy – marszałkowi Kuchcińskiemu będzie towarzyszył poseł Emanuelis Zingeris.

Marszałek Sejmu udaje się na Litwę na zaproszenie przewodniczącego Sejmu Litwy Viktorasa Pranckietisa. Polską delegację reprezentować będą również: poseł Tadeusz Aziewicz, wiceprzewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Litwa i wiceprzewodniczący Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej oraz poseł Józef Leśniak, reprezentujący P-LGP.

Wizyta Marszałka Sejmu na Litwie jest kolejnym spotkaniem przedstawicieli najwyższych rangą władz państwowych obu państw w tym roku. 30 czerwca przewodniczący parlamentu Litwy Viktoras Pranckietis wziął udział uroczystościach z okazji 450. rocznicy zawarcia unii polsko-litewskiej w Lublinie. 9 maja Marszałek Sejmu odwiedził Wilno, by wziąć udział w posiedzeniu Sejmu na 15-lecie wstąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. W dniach 4-5 czerwca Przewodniczący Seimasu uczestniczył w IV Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej #EUROWAW2019. 22 lutego w Sejmie doszło do spotkania Marka Kuchcińskiego z przebywającą z oficjalną wizytą w Polsce prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė.

PODCASTY I GALERIE