Marek Kuchciński na obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy

W niedzielę 11 marca marszałek Sejmu Marek Kuchciński będzie uczestniczyć w obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy w Wilnie.

zw.lt
Marek Kuchciński na  obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy

Fot. Joanna Bożerodska

Marszałek Sejmu RP weźmie udział w zaplanowanych na godz. 10.00 uroczystościach w litewskim parlamencie, w trakcie których wygłosi wystąpienie, oraz w ceremonii podniesienia flag państw bałtyckich o godz. 12.00 na Placu Niepodległości.

Marszałek Sejmu udaje się na Litwę na zaproszenie przewodniczącego Sejmu RL Viktorasa Pranckietisa. W trakcie wizyty w Wilnie planowane jest spotkanie bilateralne obu polityków.

W ramach uroczystych obchodów wraz z szefem Sejmu marszałek Marek Kuchciński weźmie także udział w zaplanowanej na godz. 13.00 Mszy Św. w Katedrze Wileńskiej. W skład sejmowej delegacji towarzyszącej Marszałkowi Sejmu podczas wizyty na Litwie wejdą również posłowie: Tadeusz Aziewicz, Tomasz Latos i Jerzy Meysztowicz.

Kontakty na szczeblu przewodniczących parlamentów Polski i Litwy są w ostatnim okresie bardzo ożywione. Viktoras Pranckietis 1 marca odwiedził Warszawę w związku z obchodami 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej. Przemówienie, które wygłosił wtedy w Sejmie, było pierwszym w XXI wieku wystąpieniem przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Izby. – Historia nasze narody na przemian łączyła i dzieliła, jednak przez cały czas więcej było w niej wspólnego, niż dzielącego – powiedział szef parlamentu Litwy. Przypomniał też o zbliżającej się 450. rocznicy Unii Lubelskiej, która przypada w 2019 roku.

We wrześniu ubiegłego roku z wizytą w Wilnie przebywał z kolei Marszałek Sejmu. Marek Kuchciński przemawiał wówczas na posiedzeniu plenarnym Seimasu. Mówił o znaczeniu sojuszu obu państw i wartości współpracy Warszawy i Wilna. – Przeszłość uczy nas, że wtedy gdy byliśmy razem byliśmy wielcy i silni. Potrafiliśmy decydować o losach Europy – powiedział marszałek.

Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy obchodzony jest od 11 marca 1990 r. W tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej w wolnych wyborach Rady Najwyższej Litwy oraz proklamowano Państwo Litewskie. Podczas pierwszego posiedzenia Rada uchwaliła akt w sprawie odrodzenia niepodległego Państwa Litewskiego.

PODCASTY I GALERIE