Marek Kubiak: Przypominamy najbardziej chlubne karty naszej historii

Stosunki polsko-litewskie w ostatnich latach uległy znacznej poprawie. Rozwija się współpraca strategiczna na wielu płaszczyznach, a przed tygodniem w Wilnie odbyło się historyczne pierwsze wspólne posiedzenie rządów Litwy i Polski. Jednocześnie politycy i działacze społeczni coraz częściej odwołują się do wspólnej historii, która wpłynęła na losy obu krajów i ich miejsce w Europie. Przy okazji obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej i Bitwy Nadniemeńskiej, które zorganizował wileński oddział ZPL, zapytaliśmy naszych rozmówców, jakie znaczenie ma dziś przypominanie wydarzeń historycznych.

zw.lt

„Poprzez takie obchody mówimy społeczeństwu miasta Wilna o tym, że możemy być mocni, kiedy Litwa i Polska są razem. Wskazujemy przykład naszych przodków, którzy walczyli o wartości Europy Zachodniej, oparte przede wszystkim na chrześcijaństwie” – mówi Marek Kubiak, prezes wileńskiego ZPL.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej