Marek Kubiak: Pojechaliśmy celebrować mądrość naszych przodków

W miniony weekend, kiedy odbywały się główne uroczystości z okazji 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, 37-osobowa grupa z oddziału miejskiego ZPL udała się do Lublina.

Marek Kubiak: Pojechaliśmy celebrować mądrość naszych przodków

Fot. Roman Niedźwiecki

„Kontakty Wilna z Lublinem są od dawna kontynuowane przez oddział ZPL miasta Wilna. Zapoczątkowała je poprzednia prezes oddziału Alicja Piotrowicz. Obchodząc 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej chcieliśmy świętować w miejscu, gdzie powstała” – opowiedział zw.lt Marek Kubiak jak doszło do wyjazdu.

Wyjazd udał się dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP i samorządu Lublina.

„Lublin świętował z niesamowitym rozmachem. Po kilku dniach pobytu mieliśmy wrażenie, że byliśmy tam przez miesiąc. Mieliśmy możliwość spotkania się z marszałkiem senatu Stanisławem Karczewskim. Mieliśmy możliwość obserwowania spotkania przewodniczących parlamentów. Wielkie wrażenie zostawiła uroczysta msza święta w w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty” – podzielił się wrażeniami Kubiak.

W ramach odchodów wileńska delegacja ZPL spotkała się z rodakami z różnych krajów. „Jako dla świeżo upieczonego prezesa to był bardzo ważny wyjazd i skuteczny, bo osobiście mogłem zapoznać się z przedstawicielami Polonii. Miałem możliwość zaprezentowania działalności oddziału miejskiego” – powiedział Kubiak.

„Pojechaliśmy celebrować mądrość naszych przodków i uświadomić, czym była ta Unia Lubelska. Takie wyjazdy aspirują do myślenia i wzbudza dumę narodową, że jesteśmy jej spadkobiercami” – podsumował prezes miejskiego oddziału.

ZPL został uhonorowany Medalem Unii Lubelskiej, który z rąk burmistrza odebrał prezes miejskiego oddziału.

PODCASTY I GALERIE