Marek Kubiak: Bitwa pod Wizną zwana polskimi termopiliami jest przykładem waleczności oręża polskiego

9 września na górze Strękowej delegacja oddziału miejskiego m. Wilna ZPL wraz z rodakami z Polski i przedstawicielami rządu RP oddała hołd poległym w bitwie pod Wizną. Publikujemy list prezesa ZPL oddział m. Wilno Marka Kubiaka.

zw.lt
Marek Kubiak: Bitwa pod Wizną zwana polskimi termopiliami  jest przykładem waleczności oręża polskiego

Bitwa pod Wizną zwana polskimi termopiliami jest przykładem waleczności oręża polskiego. Garstka żołnierzy Polskich 7-10 września stawia zaciekły opór wielokrotnie przewyższającej sile Wermachtu. 720 przeciwko 40 tysięcy. Czterdzieści do jednego tak to ujął w swoim utworze muzycznym znany szwedzki zespół Sabaton, który nie ukrywa swego zachwytu wobec bohaterstwa obrońców odcinku Wizna.

Ogromny zaszczyt nam było uczcić pamięć naszego ziomka z kresów dowódcy mjr. Władysława Raginisa, który urodził się na terenach obecnej Łotwy, a życiorys którego jest również ściśle związany z Wilnem. Pomimo wyraźnej dysproporcji sił w obliczu swoich żołnierzy składa przysięgę, że żywym swoich pozycji nie opuści. 10 września wobec faktu, że większość obrońców była ranna a amunicja na wyczerpaniu, rozkazał swoim żołnierzom złożyć broń , sam rozerwał się granatem tym samym dopełnił przysięgi.

Postawa Władysława Raginisa i jego żołnierzy daje nam przykład , że takie wartości jak Bóg – Honor -Ojczyzna nie są tylko pustym słowem, te wartości w kulturze polskiej są żywą realnością.

Wyrażam ogromną wdzięczność za udział w danym projekcie wszystkim prezesom i członkom ZPL oddział m. Wilno w tym szkołom polskim im. I.J Kraszewskiego, Sz. Konarskiego, J. Lelewela, W. Syrokomli za wystawienie pocztu sztandarowego. Dziękuję za wsparcie Domu Kultury Polskiej W Wilnie, szczególnie Pani Krystynie Ziemińskiej oraz Panu Władysławowi Wojniczowi. Dziękuję naszym sponsorom Fundacji Pomoc Polakom Na Wschodzie, Senatowi RP ambasadzie RP na Litwie.

PODCASTY I GALERIE