Mania Czytania (2014 – 08 – 23)

Inga Iwasiów - pisarka, krytyczka literacka, profesor literaturoznawstwa, redaktor naczelna dwumiesięcznika "Pogranicze".

Mania Czytania (2014 – 08 – 23)

Debiutowała tomem prozy Miasto-ja-miasto w 1998 roku.

Szerszej publiczności zaprezentowała się tomem prozy Smaki i dotyki, na który złożyły się 22 opowiadania o wysokich walorach artystycznych.

A Bambino nominowane było do Nagrody Nike i Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Mediów Publicznych „Cogito“ w 2009 r.

Dziś w audycji gości u nas autorka , która ze śmiertelną powagą ale i też z przymrużeniem oka opowiada o sobie, o pisarstwie i feminizmie.

PODCASTY I GALERIE