Mamy obowiązek modlić się za ofiary oraz oprawców

Przy grobie pomordowanych w Glinciszkach zapalono znicze i złożono wieńce, w ten sposób mieszkańcy Podbrzezia i okolic oraz goście z Litwy i Polski uczcili pamięć zamordowanych w dalekim 1944 roku.

Antoni Radczenko

Uroczystość na cmentarzu poprzedziła msza święta w podbrzeskim kościele. „W 1997 roku ustanowiono tu krzyż z tablicą: ,,Zginęli 20 czerwca 1944 r. dlatego, że byli Polakami” oraz podano pełną liczbę poległych. Niestety, w 55. rocznicę mordu, po uporządkowaniu zbiorowej mogiły przez Radę Ochrony Pamięci i Walk Męczeństwa na nowym miejscu, ze względu na poprawność polityczną, umieszczono tekst nie wskazujący sprawców zbrodni. My, mieszkańcy Wileńszczyzny, a szczególnie Podbrzezia, wiemy kto dokonał mordu i mamy obowiązek o tym odważnie mówić, o tym pamiętać, przekazywać młodemu pokoleniu. Mamy obowiązek modlić się za ofiary, ale też modlić się za oprawców. Oprawców mordu w Glinciszkach też spotkała kara – Niemcy ich aresztowali, przywieźli do Glinciszek i rozstrzelali. Ziemia jednakowo przyjęła ofiary oraz ich katów” – powiedział podczas kazania ks. Józef Aszkiełowicz.

Na uroczystości byli mer rejonu Maria Rekść, posłanka Rita Tamašunienė, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Rejonu Wileńskiego Edmund Szot. Przybyli też goście z Polski m.in. dwóch ułanów z Fundacji „Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich”. Przybył też konsul generalny RP Stanisław Cygnarowski.

20 czerwca 1944 r. litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zastrzelił w Glinciszkach 38 mieszkańców. Był to odwet za śmierć 4 litewskich policjantów w starciu z 5 Wileńską Brygadą AK, dowodzoną przez Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”.

Ofiary zostały pochowane we wspólnym grobie przy drodze prowadzącej w kierunku Giedrojć. Staraniem koła ZPL w Podbrzeziu w 1997 r. w miejscu pochówku ustawiono krzyż z tablicą w językach polskim i litewskim: „Tu spoczywają Polacy mieszkańcy Glinciszek zamordowani 20 czerwca 1944 roku”.

Kilka dni po mordzie w Glinciszkach żołnierze wileńskiej AK dokonali akcji odwetowej we wsi Dubinki. W trakcie, której zabito 27 cywilów narodowości litewskiej. Dubinki stały się celem masakry, gdyż w nich mieszkały rodziny niektórych litewskich policjantów, odpowiedzialnych za zbrodnie w Glinciszkach.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej