Małgorzata Stefanowicz-Pecela objęła obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie

Dziś (14 czerwca) obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie objęła Małgorzata Stefanowicz-Pecela, doktor nauk społecznych, kierownik Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynatorka wielu polsko-litewskich programów naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.

zw.lt
Małgorzata Stefanowicz-Pecela objęła obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie

Fot. Joanna Bożerodska

Stefanowicz-Pecela jest również rodowitą wilnianką.

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński, studiowała też na Ludwig-Maximilians-Universität München i Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Przygotowała rozprawę doktorską poświęconą polityce etnicznej Litwy po rozpadzie ZSRR. Odbyła staże w instytucjach publicznych w Niemczech, Polsce i na Litwie (m.in. w Jugend- und Sozialamt we Frankfurcie nad Menem, Deutsches Museum w Monachium).

Była też członkinią zarządu i rady Klubu Jagiellońskiego, jak również instruktorką harcerską. W latach 2012-2014 była redaktor naczelną kwartalnika społeczno-kulturalnego „Goniec Litewski”. Inicjatorka i szefowa kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-kulturalnych.

PODCASTY I GALERIE