Malarz z Ejszyszek rozmalował samorząd

Od kilku dni hol na parterze administracji samorządu rejonu solecznickiego zdobi polichromia autorstwa Krzysztofa Sokołowskiego, młodego artysty z Ejszyszek. Praca zakłada dwuplanowy układ kompozycyjny.

salcininkai.lt
Malarz z Ejszyszek rozmalował samorząd

Fot. salcininkai.lt

Pierwszym planem jest barwione sgraffito przedstawiające kontur rejonu solecznickiego z zaznaczonymi w nim ważniejszymi zabytkami architektury i przyrody naszego rejonu. Są to kościoły w Taboryszkach, Turgielach, Ejszyszkach, Butrymańcach i Podborzu, zamek w Norwiliszkach, pałac Balińskich w Jaszunach i kaplica Kobylińskich w Turgielach, dąb grybiski i inne. Te obiekty zostały rozmieszczone zgodnie z ich położeniem na mapie. Według mapy satelitarnej zostały też zaznaczone większe skupiska zieleni i główne rzeki rejonu solecznickiego.

Planem drugim, jako fundamentem planu pierwszego, jest płaszczyzna zawierająca godła Litwy i rejonu solecznickiego z podpisem i rzutem ruin Republiki Pawłowskiej, będącej odnośnikiem do historii, która przekazuje nam wzór ludzkiej determinacji i mądrych rządów.

Polichromia w holu samorządu rejonu solecznickiego wykonana została techniką sgraffita, z jęz. włoskiego „graffiare” – ryć, drapać. Jest to technika wapienna i polega na nakładaniu jednej lub wielu warstw zaprawy wapienno-piaskowej, a rysunek wydobywany jest zdrapywaniem kolejnych warstw po ich częściowym stwardnieniu. Barwy były nakładane techniką fresku mokrego (buon fresco), natomiast poprawek dokonano techniką fresku suchego (secco fresko). Jedną z najbardziej okazałych i popularnych malowideł wykonanych w tej technice jest polichromia kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła ukończona w 1512 roku.

„Polichromia w samorządzie jest częścią mojej pracy dyplomowej. Cieszę się, że mogłem popracować w rejonie, było to dla mnie ogromnym wyzwaniem, zaufaniem i zaszczytem jednocześnie. Mam nadzieję, że obraz spodoba się odwiedzającym urząd samorządu, a gości zachęci do głębszego poznania rejonu” – powiedział Krzysztof Sokołowski.

Krzysztof Sokołowski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pomimo młodego wieku jego prace zostały wysoko ocenione podczas były wystaw w Ejszyszkach, Wilnie, Warszawie, Gdańsku.

PODCASTY I GALERIE