Mackiewicz: Żaden grosz w ZPL za mojej kadencji nie zginął

Prezes ZPL Michał Mackiewicz nie zgadza się z przedstawionymi przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” faktami, zgodnie z którymi wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 wynosi 127 790,51 zł.

Ewelina Mokrzecka
Mackiewicz: Żaden grosz w ZPL za mojej kadencji nie zginął

Fot. Joanna Bożerodska

,,Żaden grosz w ZPL za mojej kadencji nie zginął. Przyszedłem, żeby odbudować związek. Ta Fundacja niszczyła ZPL przez siedem lat wspólnie z Maciejkiańcem. Zaczęli również od gazety, sprywatyzowali ,,Nasz czas”, żeby zniszczyć. Z przerażaniem widzę w Zarządzie Fundacji tych samych ludzi – architektów tamtego rozbicia” – mówi w rozmowie z zw.lt prezes ZPL Michał Mackiewicz. Dodał, że wszystkie projekty zostały zrealizowane, pieniądze są zaksięgowane zgodnie z prawem litewskim.

Mackiewicz odpiera zarzuty jakoby faktury zostały sfalsyfikowane. ,,Gdyby oni (Zarząd Fundacji – przyp. red.) chcieli do nas przyjść podczas swojego pobytu w Wilnie i przejrzeć te papiery” – tłumaczy.

Prezes ZPL zaznacza, że Mikołaj Falkowski podczas konferencji prasowej w Warszawie powiedział dużo, ale nie dotknął prawdy. ,,Jak dobrnie do prawdy, to ja dobrnę do niej przy pomocy prokuratury” – mówi Mackiewicz, który nie potwierdza tego, czy się stawi w warszawskiej prokuraturze.

,,Chcę zobaczyć co to za faktury z podpisem Mackiewicza. I jak słucham teraz panią Przełomiec, która mówi, że jeżeli podpisy są sfalsyfikowane to tak czy siak odpowiedzialność za to ponosi ZPL. Przepraszam bardzo, ale jeżeli Sekretarz Fundacji zeskanowała podpis i ja ponoszę odpowiedzialność, to chciałbym to widzieć. Muszę pojechać. Ja w zasadzie nie podpisuję żadnych załączników” – zaznacza prezes ZPL.

Na pytanie, ile gazet wydawał ZPL, Mackiewicz nie udziela komentarza, ponieważ, jak tłumaczy, informacja ta jest objęta tajemnicą śledztwa. ,,Wszystkie informacje zostaną przedstawione w sądzie. Sąd musi być. Ja przede wszystkim chcę zobaczyć oryginały dokumentów” – dodaje.

Konferencja w Warszawie

Dzisiaj w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”. Zarząd organizacji poinformował, że podczas kontroli zakwestionowano ponad 120 dokumentów wraz z potwierdzeniami przelewów. W 2014 roku wykryto nieścisłości 21 faktur, w 2015 – 45 faktur i w 2016 – 50. Sprawa dotyczy druku biuletynu ZPL ,,Nasza Gazeta”.

Z prezentacji przedstawionej przez Fundację wynika, że faktury z drukarni w Białymstoku, gdzie drukowano ,,Naszą Gazetę” różniły się od tych, które przedstawiał Zarząd Główny ZPL. W 2014 roku nakład faktur według ZPL wynosił 2 tys. egzemplarzy, nakład według drukarni – 1 tys. egzemplarzy. (w 2015 roku – 3000 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys. i w 2016 roku – 4 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys.). Koszt druku według faktur ZPL wynosił 1 088 zł, koszt druku według faktur drukarni – od 600 do 863 zł (2015 r. – 1500 zł/881 zł; 2016 r. – 1900 zł/1195 zł). Łączna wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 (w tym odsetki liczone do dn. 6.06.2018 r.) według szacunków Fundacji wynosi 127 790,51 zł.

PODCASTY I GALERIE