Mackiewicz: To nie była partyjna szkoła

To nie była partyjna szkoła – twierdzi poseł na Sejm oraz prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz.

zw.lt
Mackiewicz: To nie była partyjna szkoła

Fot. Roman Niedźwiecki

W piątek (20 lipca) portal lrytas.lt opublikował artykuł w którym informuje, że prezesowi ZPL Michałowi Mackiewiczowi może być zamknięta droga do Polski, gdyż w tym kraju grozi mu zatrzymanie. Źródła zbliżone do sprawy poinformowały lrytas.lt, że Mackiewicz po raz drugi odmówił złożenia zeznań w polskiej prokuraturze, która bada sprawę nieprzejrzystego wykorzystywania środków przekazywanych przez Senat RP za pośrednictwem Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”. Zgodnie z polskim prawodawstwem, jak pisze portal, wezwany na przesłuchanie po otrzymaniu trzeciego wezwania ma obowiązek stawienia się przed organem ścigania w celu złożenia zeznań. W przypadku odmowy, może być zatrzymany i doprowadzony. Z kolei poseł twierdzi, że dotychczas otrzymał tylko jedno wezwanie.

Ponadto Mackiewicz odpiera zarzuty jakoby szkoła w której studiował w Moskwie była partyjna. ,,Jestem członkiem sejmowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Obrony. Niejednokrotnie byłem sprawdzany przez Departament Bezpieczeństwa Państwa. Mam prawo do pracy z tajną informacją, które byłoby cofnięte, gdybym miał coś do ukrycia” – tłumaczył się lrytas.lt prezes ZPL. Dodał, że nie miał obowiązku upubliczniania w swojej biografii studiów w Moskwie, ponieważ dyplom ten nie jest uznawany na Litwie, ponadto to nie była partyjna szkoła.

W 1987 r. Mackiewicz otrzymał dyplom z wyróżnieniem Akademii Nauk Społecznych przy CK KPZR w Moskwie, czyli w wyższej szkole partyjnej Związku Radzieckiego. Informacji tej brak zarówno na stronie Sejmu, jak i Głównej Komisji Wyborczej. W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych na Facebooku – Wileńszczyzna Today, pojawiła się informacja dotycząca usuwania wpisu na Wikipedii o studiach w Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR. Poprawek dokonywano kilkakrotnie. Jak pisze Wileńszczyzna Today w 2017 roku użytkownik z należącego do UAB Cgates adresu IP przedstawił się na Wikipedii jako Michał Mackiewicz i usunął wpis o studiach, twierdząc, że tam nie studiował. W 2016 roku podobne poprawki były robione z IP należącego do Bite Lietuva. W 2015 roku identyczne poprawki były dokonane z innego IP należącego do również Bite Lietuva. W 2013 roku identyczne wykreślenie informacji było dokonane z wspomnianego w 2017 roku IP Cgates.

Dyplom ukończenia Akademii Nauk Społecznych przy CK KPZR z wyróżnieniem

Z dokumentów przechowywanych w Litewskim Archiwum Specjalnym (Lietuvos ypatingasis archyvas) wynika, że w latach 1985-87 Michał Mackiewicz był słuchaczem Akademii Nauk Społecznych przy CK KPZR w Moskwie. Akademia powstała w 1946 r., była placówką kształcenia teoretycznego funkcjonariuszy Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego.

Michał Mackiewicz był członkiem partii od 1976 roku. Od 1979 r. pracował w dzienniku „Czerwony Sztandar”, początkowo jako korespondent, a od 1984 r. jako kierownik działu propagandy. W 1985 r. został skierowany do Akademii Nauk Społecznych przy CK KPZR, którą ukończył z wyróżnieniem w 1987 roku. W ten sposób Mackiewicz uzyskał wyższe partyjno-polityczne wykształcenie. Po studiach w Moskwie został skierowany do pracy w rosyjskojęzycznym dzienniku „Sowieckaja Litwa” w charakterze zastępcy redaktora naczelnego. W dzienniku pracował do 1990 roku. W 1991 r. założył czasopismo „Magazyn Wileński”.

W 2002 r. został prezesem Związku Polaków na Litwie. Od 2008 r. zasiada w Sejmie RL z ramienia AWPL-ZChR.

Mackiewicz vs. Warszawa

Na początku czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” podczas której zarząd organizacji zaprezentował nieścisłości związane z działalnością ZPL. Ponad 120 dokumentów wraz z potwierdzeniami przelewów z trzech lat zostało zakwestionowanych przez Fundację. W 2014 roku wykryto nieścisłości 21 faktur, w 2015 – 45 faktur i w 2016 – 50. Sprawa dotyczy druku biuletynu ZPL ,,Nasza Gazeta”.

Z prezentacji przedstawionej przez Fundację wynika, że faktury z drukarni w Białymstoku, gdzie drukowano ,,Naszą Gazetę” różniły się od tych, które przedstawiał Zarząd Główny ZPL. W 2014 roku nakład faktur według ZPL wynosił 2 tys. egzemplarzy, nakład według drukarni – 1 tys. egzemplarzy. (w 2015 roku – 3000 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys. i w 2016 roku – 4 tys. egzemplarzy, według drukarni – 1 tys.). Koszt druku według faktur ZPL wynosił 1 088 zł, koszt druku według faktur drukarni – od 600 do 863 zł (2015 r. – 1500 zł/881 zł; 2016 r. – 1900 zł/1195 zł). Łączna wartość dotacji niewykorzystanych przez Związek Polaków na Litwie zgodnie z umową w latach 2014-2016 (w tym odsetki liczone do dn. 6.06.2018 r.) według szacunków Fundacji wynosi 127 790,51 zł.

Wobec prezesa ZPL Michała Mackiewicza w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie toczy się postępowanie przygotowawcze. Na razie nie wiadomo, czy Mackiewicz stawił się przed polskim organem ścigania. ,,Żaden grosz w ZPL za mojej kadencji nie zginął. Przyszedłem, żeby odbudować związek. Ta Fundacja niszczyła ZPL przez siedem lat wspólnie z Maciejkiańcem. Zaczęli również od gazety, sprywatyzowali ,,Nasz czas”, żeby zniszczyć. Z przerażaniem widzę w Zarządzie Fundacji tych samych ludzi – architektów tamtego rozbicia” – mówił w rozmowie z zw.lt prezes ZPL.

PODCASTY I GALERIE