Macierz Szkolna: Startuje projekt dofinansowania polskich placówek oświatowych w 2017 r.

Polska Macierz Szkolna informuje, że śladem lat ubiegłych 2014, 2015 i 2016 polskim placówkom oświatowym na Litwie zostało przyznane znaczące dofinansowanie na bieżącą działalność ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

zw.lt
Macierz Szkolna: Startuje projekt dofinansowania polskich placówek oświatowych w 2017 r.

Fot. Dorota Skoczyk

W ramach projektu w dniach 19- 26 lipca br. nastąpi podpisanie 153 umów z polskimi szkołami i placówkami przedszkolnymi na Wileńszczyźnie, po czym rozpocznie się czas dokonywania zakupów.

Zgodnie z wytycznymi umowy projektowej każda placówka ma możliwość uzupełnienia braków wyposażenia w sprzęt techniczny, doposażenia pracowni przedmiotowych, zakup pomocy metodycznych i dydaktycznych, zakup akcesoriów sportowych, wyposażenia przedszkolnych placów zabaw itd.

PODCASTY I GALERIE