Macierz szkolna spotkała się z premier

W piątek przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” spotkali się z premier Ingridą Šimonytė. „Było to pierwsze spotkanie z obecną panią premier. Uważamy, że było owocne i potrzebne” – powiedziała zw.lt Krystyna Dzierżyńska, wiceszefowa Macierzy Szkolnej.

zw.lt
Macierz szkolna spotkała się z premier

Fot. zw.lt

W opublikowanym przez Macierz komunikacie prasowym możemy przeczytać, że „premier przybliżono stan oświaty polskiej na Litwie oraz zaakcentowano palące problemy wymagające pilnego rozwiązania, w szczególności: przywrócenie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego ojczystego na maturze, kwestię ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego, wskazano na obniżające się wyniki po 2013 roku, które mają bezpośredni wpływ na podejmowanie studiów na miejscach finansowanych przez państwo, zaakcentowano konieczność przygotowania oddzielnych programów, pomocy naukowych, korzystania z oddzielnej metodyki nauczania oraz potrzeby przygotowania nauczycieli nauczających języka litewskiego jako ojczystego i nieojczystego; wydawanie podręczników do nauki języka ojczystego oraz podręczników przedmiotowych i pomocy metodycznych w języku ojczystym oraz przyznanie na ten cel dodatkowego finansowania w wysokości 30 proc. na ucznia rocznie; przygotowanie kadry nauczycielskiej w języku ojczystym, w szczególności nauczycieli klas początkowych, logopedów, pedagogów socjalnych, wymogów dotyczących kompetencji kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli”.

„Premier wyraziła zrozumienie dla przedstawionych problemów i potrzeby ich rozwiązania. Zaznaczyła, też że wszystkie poruszone kwestie zostaną skonsultowane z Ministerstwem Oświaty,Nauki i Sportu Litwy” – powiedziała K. Dzierżyńska.

W spotkaniu udział wzięli członkowie zarządu Macierzy: prezes Józef Kwiatkowski, członkowie: Adam Błaszkiewicz – dyrektor Gimnazjum im.św.Jana Pawła II w Wilnie, Danuta Korkus – ekspert, polonistka Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie, autorka podręczników do języka ojczystego, Krystyna Dzierżyńska – wiceprezes, członek powołanej przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy Komisji ds. oświaty mniejszości narodowych.

PODCASTY I GALERIE