M. Łapczyński o książce Jonuškaitė: „To przewodnik po polskiej kulturze”

„Książka Birutė Jonuškaitė „Czas i Losy”, której wydanie Instytut Polski w Wilnie wspierał, to swoisty przewodnik po polskiej kulturze dla osób, które do końca jej nie znają” – powiedział zw.lt Marcin Łapczyński, który po zakończeniu swojej pracy jako dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, powrócił na Litwę, tym razem jako gość Wileńskich Targów Książki.

Ilona Lewandowska
M. Łapczyński o książce Jonuškaitė:  „To przewodnik po polskiej kulturze”

Jednym z wydarzeń podczas tegorocznych targów była prezentacja książki Birutė Jonuškaitė „Czas i Losy. Spotkania z litewskimi i polskimi twórcami kultury”.  Jonuškaitė, jedna z najbardziej znanych współczesnych pisarek litewskich, jest autorką siedmiu zbiorów opowiadań, sześciu powieści, licznych esejów i szkiców literackich oraz zbioru wierszy pisanych w języku litewskim i polskim. Zarówno jej biografia, jak i twórczość są silnie naznaczone związkami z Polską. W swojej najnowszej książce, w której przedstawiła postacie twórców kultury, pisarzy, tłumaczy i artystów tak z Litwy jak i Polski, wiele uwagi poświęca wzajemnemu przenikaniu się i uzupełnianiu kultur sąsiednich krajów.

To przenikanie się w symboliczny sposób ujęte zostało również w tytule. Książka, w języku litewskim nosi tytuł „Laikas ir likimai”. „Chciałam zachować w tytule to nasze podwójne „L”, nawiązujące do nazw Litwy i Polski (lit. Lietuva, Lenkija). W każdej opowieści temat obu sąsiednich kultur jest obecny, każdy z bohaterów książki, czy to przez historię rodzinną czy związki kulturowe do niego  nawiązuje” – zauważyła pisarka.

W  rozmowach, jakie przeprowadziła autorka książki z wybitnymi osobowościami świata kultury tak Polski jak i Litwy wybrzmiewają autentyczne  głosy ludzi różnych pokoleń o odmiennych  twórczych i życiowych doświadczeniach, ujawnia  się ich stosunek do siebie samych i do otaczającego ich świata. Bohaterowie książki analizują sens życia każdego z nich, mówią o przeznaczeniu i przemijaniu.

Wśród bohaterów książki, jak również uczestników dyskusji wokół jej treści, znalazł się Marcin Łapczyński, doskonale znany mieszkańcom Wilna jako dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie do końca 2019.

„Tym razem jestem gościem targów książki. Jest to dla mnie bardzo miłe i bardzo ucieszyłem się z tego zaproszenia, zwłaszcza, że spotkanie, w którym miałem brać udział jest wyjątkowe. Książka Birutė Jonuškaitė „Czas i Losy”, której wydanie Instytut Polski w Wilnie wspierał, przedstawia Litwinom najwybitniejsze postacie polskiej kultury. Jest  to swoisty przewodnik po polskiej kulturze dla osób, które do końca jej nie znają. To ważne, bo mimo, że jesteśmy sąsiadami i łączą nas wieki wspólnej kultury nie do końca jeszcze się znamy. Pomysł powstania tej książki był dla naszego instytutu ogromnym prezentem, bo doskonale wpisuje się ona w misję instytutu: nie tylko prezentowanie polskiej kultury, ale także tworzenie mostów pomiędzy polskimi i litewskimi twórcami” – podkreślił Łapczyński w rozmowie z zw.lt.

Jak zauważył Łapczyński, podczas kończących się już, tegorocznych targów książki bardzo wiele było polskich akcentów. „Mieliśmy spotkanie z Krzysztofem Zanussim, prezentację litewskiej edycji książki Tadeusza Konwickiego „Kronika wypadków miłosnych”. W targach Książki gościł również Mateusz Knorowski – znany plakacista oraz przyjaciel litewskiego artysty Stasysa Eidrigevičiusa. To pokazuje, że polsko-litewska współpraca w dziedzinie kultury dobrze się rozwija” – zauważył były dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

Jak wyjaśnił rozmówca zw.lt, po zakończeniu swojej pracy na Litwie powrócił do Warszawy, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyjazd nie oznacza jednak, że jego związki z Litwą nie będą kontynuowane. „Pracuję obecnie w departamencie współpracy z zagranicą i mam więc nadzieję, że tak zawodowe, jak i moje osobiste więzi, które powstały przez kilka lat spędzonych w Wilnie, będą trwały” – powiedział Łapczyński.

Spotkanie wokół książki Birutė Jonuškaitė „Czas i Losy”,  odbyło się  w  sobotę, 22 lutego, w Zakątku literackim (Rašytojų kampas). Uczestniczyli w nim: Birutė Jonuškaitė (autorka książki), Irena Balčiūnienė (tłumaczka literatury angielskiej), Carmen Caro Dugo (tłumaczka literatury hiszpańskiej), Marcin Łapczyński ( były dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie). Spotkanie prowadzi Donatas Puslys (publicysta, dziennikarz).

PODCASTY I GALERIE