Lotos: Najlepszy wynik w historii spółki

W 2016 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos przekroczył poziom 1 mld i był najwyższy w historii spółki – napisał portal wnp.pl.

zw.lt
Lotos: Najlepszy wynik w historii spółki

Fot. Joanna Bożerodska

W 2015 r. Lotos zanotował 0,3 mld straty netto.

Oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych skonsolidowany zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) liczony wg metodologii LIFO wyniósł w 2016 roku blisko 2,6 mld zł i był o 20% wyższy r./r.

Skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO (EBIT LIFO) wzrósł o 175% r./r. i osiągnął poziom 1,9 mld zł.

Spółka podkreśla, że najlepsze wyniki w historii udało się osiągnąć mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Średnioroczne notowania ropy Brent spadły o 17% r./r. i wyniosły 43,58 USD/bbl. Jeszcze bardziej, bo o 29% spadły średnioroczne notowania gazu (wg. National Balancing Point) osiągając cenę 25,84 USD/boe.

PODCASTY I GALERIE