Lokalne władze o programie pomocy Wileńszczyźnie: Potrzeba kompleksowych działań

W ubiegłym tygodniu rząd zatwierdził projekt działań pomocy Wileńszczyźnie przygotowany przez komisję rządową, w skład której weszli też przedstawiciele pięciu samorządów: rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i miasta Wisaginia.

Aleksandra Akińczo
Lokalne władze o programie pomocy Wileńszczyźnie: Potrzeba kompleksowych działań

Fot. zw.lt

Rejon trocki w komisji rządowej reprezentowała wicemer Maria Pucz.

„Rząd zatwierdził pakiet środków, które powinny zmniejszyć przepaść socjalną i ekonomiczną w Litwie Wschodniej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewiduje wydzielenie dodatkowych ponad 3 mln euro na ten cel” – komentuje wicemer.

Maria Pucz

„Samorząd rejonu trockiego otrzyma około 580 tys. euro. Te pieniądze nie zapewnią zmniejszenia różnic socjalnych i ekonomicznych w rejonie trockim, lecz liczymy na to, że te środki dadzą początek skierowaniu kolejnych inwestycji w nasz rejon” – dodaje Maria Pucz.

Wchodzący w skład komisji wicemer rejonu wileńskiego Jan Mincewicz wskazuje, że pieniądze przewidziane przez rząd na realizację konkretnych projektów pochodzą nie z funduszu powołanego specjalnie na ten cel, a z ogólnego budżetu państwa.

„Chodziło w pracy tej komisji tylko o ustalenia, które ministerstwo co może sfinansować. Nie było nic ponad zwykłe dotacje ministerskie, które otrzymują rejony. Cała gra polegała na tym, że rejony Litwy Wschodniej w niektórych aspektach swoich potrzeb może zostaną posunięte do przodu,  jakieś projekty zostaną potraktowane priorytetowo i ministerstwa będą współfinansowały jakieś inwestycje, jakieś przedsięwzięcia” – mówi Mincewicz.

Rejon wileński otrzyma finansowanie na trzy projekty na łączą sumę 5,5 mln. litów (około 1 mln 594 tys. euro).

Jan Mincewicz

Rejon solecznicki z rządu otrzyma finansowanie na uporządkowanie dwóch wysypisk we wsiach Koleśniki i Tawsiuny. Pieniądze zostaną także przyznane na zakończenie prac rekonstrukcji trzech dróg, na renowację dworku w Wilkiszkach, a także na dostosowanie Parku Dziewieniskiego do potrzeb turystycznych.

Dyrektor Administracji Rejonu Solecznickiego, Józef Rybak, podobnie jak wicemer rejonu wileńskiego, nie jest w pełni zadowolony z pracy komisji rządowej, która miała określić plan działań mających na celu zmniejszenia nierówności społecznej i gospodarczej pomiędzy Wileńszczyzną a resztą kraju.

„Sama praca była intensywna. Spotkań było bardzo dużo, praca komisji była zorganizowana w sposób należyty. Wyniki tej pracy wynikające z możliwości budżetowych państwa i innych okoliczności nie są do końca zadowalające. Te fragmentaryczne projekty, które w tej chwili są dane i będą finansowane, mają znaczenie, ale nie stuprocentowo zasadnicze. Są to pewne fragmenty które polepszą sytuację, ale generalnie sytuacji nie zmienią”.

Józef Rybak wskazuje, że to dopiero początek pracy w celu poprawy sytuacji gospodarczej i socjalnej Wileńszczyzny i że komisja rządowa ma kontynuować swą pracę w tym kierunku.

Józef Rybak (1)

Dyrektor administracji samorzadu rejonu solecznickiego Józef Rybak podkresła, że Wileńszczyna potrzebuje kompleksowych działań, na co potrzebny jest specjalny fundusz i decyzja polityczna włądz kraju.

Józef Rybak (2)

Praca komisji ma być kontynuowana, a realizacja wytypowanych już projektów ma nastąpić dopiero w przyszłym, 2016 roku.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej