Lodownia Republiki Pawłowskiej otwarta do zwiedzenia

W dawnej lodowni na terenie XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej Pawłowskiej powstała ekspozycja muzealna prezentująca historię tego unikatowego państwa w państwie. Lodownia została odrestaurowana staraniami samorządu rejonu solecznickiego oraz środkom Państwowego Programu Ochrony Dziedzictwa. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 24 maja br.

salcininkai.lt
Lodownia Republiki Pawłowskiej otwarta do zwiedzenia

W wydarzeniu wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Konstanty Radziwiłł, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj, proboszcz parafii turgielskiej Raimundas Macidulskas oraz proboszcz parafii solecznickiej Rusłan Wilkiel, starosta gminy turgielskiej Edward Tyszkiewicz, inni dostojni goście.

Tytułem wstępu mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz przytoczył najważniejsze daty i refleksje, związane z powstaniem Republiki Pawłowskiej i działalnością ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Zaznaczył, że podstawą uwagi założyciela mini państwa był człowiek, do którego ustosunkowywał się z ogromnym szacunkiem, którego kształcił i rozwijał.

– Uważamy, że wszystko to, co było do nas jest tak samo ważne, to co robimy dziś. Bez pamięci o przodkach i ich dokonaniach buduje się na piasku, a nie na fundamencie. Krok po kroku tę pamięć odbudowujemy. W dosłownym znaczeniu tego słowa, co widać na przykładzie Republiki Pawłowskiej – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Lodownia – choć mocno zniszczona – była najlepiej zachowanym obiektem Republiki Pawłowskiej. Prace renowacyjne obiektu trwały od 2017 roku. Wzmocniono fundamenty, ściany i konstrukcje dachu, odbudowano dach i schody. Odtworzony został też trzymetrowy dół, w którym niegdyś umieszczano bryły lodu – dzięki temu nawet latem w lodowni można było przechowywać zapasy żywności.

Założycielem tego państwa w państwie był ks. kanonik Paweł Ksawery Brzostowski, który w 1767 roku nabył dobra Merecz w okolicy Turgiel. 28-letni wówczas Brzostowski założył na ich obszarze (nazwanym przez niego później Pawłowem) państwo włościańskie – Rzeczpospolitą Pawłowską. Rzeczpospolita Pawłowska obejmowała obszar ponad 3 tys. hektarów, miała własne konstytucję, herb, pieniądze, parlament, skarb, kasę samopomocy, szkołę, itd. Brzostowski zniósł w swych posiadłościach pańszczyznę, ziemię rozparcelował między chłopów i wprowadził spłaty tytułem wykupu. Dbał też o ich życie, zdrowie, kulturę i oświatę. W okresie świetności republiki w Pawłowie został wybudowany pałac. Rzeczpospolita Pawłowska istniała prawie 30 lat. Gdyby nie ostatni rozbiór Polski i klęska powstania kościuszkowskiego, mogłaby istnieć dalej. W 1794 roku Rzeczpospolita Pawłowska podzieliła losy państwa. Ostatnimi przed II wojną światową właścicielami Pawłowa byli Wagnerowie. Pałac przetrwał wojnę. Zabudowania dworskie zaczęły popadać w ruinę w okresie powojennym po pożarze, który strawił pałac. Długie lata teren Republiki Pawłowskiej należał do Biblioteki Mažvydasa w Wilnie. Władze samorządu rejonu solecznickiego przez wiele lat zabiegały o przejęcie terenu pod swoją opiekę. W 2012 roku to się udało i dzięki pozyskanym środkom z funduszy strukturalnych UE został uporządkowany teren wokół ruin. Dwa lata później ruiny w Pawłowie zostały wpisane na listę zabytków kultury chronionych przez państwo.

Republika Pawłowska jest bodajże najciekawszym i najczęściej przez turystów odwiedzanym obiektem turystycznym w rejonie solecznickim.

PODCASTY I GALERIE