Litwini uczcili 150. rocznicę urodzin Piłsudskiego

Przedstawiciele Wileńskiego Stowarzyszenia Żmudzinów, Hufca Litewskiego Związku Skautów, litewscy działacze społeczni i polityczni uczcili dzisiaj 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna dyskutowano o pochodzeniu marszałka, jego żmudzkich korzeniach oraz powiązaniach z Litwą.

zw.lt
Litwini uczcili 150. rocznicę urodzin Piłsudskiego

Fot. Roman Niedźwiecki

,,Słyszałem o takim podejściu do historii, że Polska funkcjonowała dobrze, gdy była rządzona przez Litwinów. Najpierw to byli Jagiellończycy, a później Piłsudski” – żartował Vytautas Landsbergis.

,,Piłsudski nie jest tylko częścią Polskiej historii, jest również częścią historii Litwy’’ – powiedział obecny Vytautas Landsbergis. Jak dodał, Marszałek dwukrotnie wyzwolił Wilno spod sowieckiej okupacji, ale jednocześnie skłócił Polaków i Litwinów. ,,Okupacja Wilna była dla Litwy bolesnym ciosem’’ – zaznaczył  pierwszy przywódca odrodzonej Litwy.

Landsbergis podkreślił, że bez względu na okupację Wileńszczyzny, Litwini nie powinni kategorycznie oceniać historii. ,,Krytyczne opinie są potrzebne po to, żeby zrozumieć złożoną historię naszych krajów. Ponadto zawsze musimy pamiętać, że prawdziwe nazwisko Piłsudskiego, to Pilsodiškis. Pochodził z Pilsodos na Żmudzi’’ – o pochodzeniu nazwiska Marszałka mówił konserwatysta.

Uczestnicy obchodów przyszli z transparentem, na którym widniały słowa Piłsudskiego wypowiedziane w 1922 roku. ,,Nie mogę zapomnieć, że pomiędzy temi stolicami było i drogie kochane Wilno, wyniesione do rzędu stolic – otwarcie to powiedzieć możemy – nie ręką polską, lecz podczas wielkich wysiłków narodu litewskiego, gdy ten znajdował się w otwartej i wielkiej walce z całym otaczającym światem nie wyłączając Polski (…).

,,Niesprawiedliwe jest ocenianie postaci Józefa Piłsudskiego uwzględniając tylko ten jedne aspekt – zajęcie Wilna” – powiedział inicjator uczczenia rocznicy urodzin marszałka, prezes Wileńskiego Towarzystwa Żmudzinów Mintautas Daulenskis. Jak podkreślił, Piłsudski pochodził z Litwy, kochał Wilno i – jego zdaniem – to powinno łączyć nasze dwa narody.

PODCASTY I GALERIE