Litwini chcą zamieścić tablicę przy mauzoleum Piłsudskiego na Rossie

Grób serca marszałka Piłsudskiego ponownie może stać się obiektem burzliwych dyskusji – napisał we wtorek portal lzinios.lt. donosząc o planach ustawienia tablicy informacyjnej przy mauzoleum marszałka na wileńskiej Rossie.

zw.lt
Litwini chcą zamieścić tablicę przy mauzoleum Piłsudskiego na Rossie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Z inicjatywą ustanowienia takiej tablicy w językach litewskim, polskim i angielskim do samorządu Wilna wystąpiła litewska Komisja ds. Tradycji Lituanistycznej i Zachowania Dziedzictwa.

Wstępnie sprawą zajmuje się odpowiednia komisja, a ostateczną decyzję podejmie Rada miasta.

Jak wskazuje samorząd wileński, na cmentarzu na Rossie na płycie marszałka teraz napis jest tylko w języku polskim, a ustawiona tablica dostarczyłaby więcej informacji na temat osoby Piłsudskiego.

Treść i wygląd tablicy nie są jeszcze uzgodnione. Sekretarz Komisji ds. Tradycji Lituanistycznej i Zachowania Dziedzictwa, wykładowca wydziału komunikacji na Uniwersytecie Wileńskim Andrius Vaišnys proponuje, by umieścić m.in. na niej cytat z książki Piłsudskiego wydanej w Warszawie w 1933 roku, które w tłumaczeniu z języka litewskiego brzmi następująco: ,,Drogie, kochane Wilno, uczyniono z ciebie stolicę – trzeba to otwarcie powiedzieć – nie polską ręką, ale wielkim staraniem litewskiego narodu, gdy ten zmagał się w srogiej i wielkiej walce z całym otaczającym go światem, nie wyłączając Polski. Niezwykłą wolą pogańskich litewskich bohaterów, którzy wówczas budowali wielkie państwo od morza do morza, od słynnych ścian Moskwy po same mętne brzegi Wisły – wolą wielkich rycerzy Kiejstuta i Olgierda, wielkich poprzez swoje poruszające przymierze, również wielkich w swoich sporach historycznych Witolda i Jagiełły – wznieśli te ściany, położyli te fundamenty naszego miasta, swojej stolicy”.

,,Takie słowa mogła napisać tylko osoba bardzo kochająca swoją Ojczyznę, albo człowiek, który chciał wyrazić skruchę” – napisano w uzasadnieniu Komisji.

Józef Piłsudski, wojska którego w 1922 roku zajęły Wilno, jest na Litwie spostrzegany bardzo kontrowersyjnie. Mauzoleum serca marszałka i grób jego matki na wileńskim cmentarzu na Rossie był nie jednokrotnie atakowany przez wandali. Portal lzinios.lt sugeruje, że ustawienie tablicy z proponowanym cytatem wywoła falę prowokacji zarówno ze strony litewskich jak i polskich nacjonalistów.

Andrius Vaišnys nie wyklucza prowokacji, podkreśla jednak, że ustawiona tablica będzie pełniła funkcje informacyjną, ale też edukacyjną, co pozwoli wyeliminować możliwe incydenty.

PODCASTY I GALERIE