Litwa stworzy strategię dotyczącą relacji z mniejszościami narodowymi

Litwa ma zamiar stworzyć długoterminową strategię dotycząca polityki względem mniejszości narodowych. W tworzeniu strategii wezmą udział również przedstawiciele mniejszości narodowych – oświadczyła dyrektorka Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė.

Antoni Radczenko
Litwa stworzy strategię dotyczącą relacji z mniejszościami narodowymi

Tworząc strategię Departament chce się zapoznać z doświadczeniem innych krajów, w tym celu dzisiaj została zorganizowana konferencja „Polityka mniejszości narodowych. Przykład Estonii”, na którą przybyli estońscy eksperci zajmujący się tą tematyką.

Przykład Estonii

„Bardzo się cieszę, że mamy gości z Estonii. To są eksperci zajmujący się tematyką mniejszości narodowych. Nasz departament działa od ponad pół roku i bardzo interesuje nas doświadczenie innych w tej tematyce. Temat mniejszości narodowych jest znany zarówno nam, jak i naszym sąsiadom, dlatego czymś ważnym jest dzielenie się doświadczeniem. Po to, aby nie wymyślać za każdym razem roweru” – powiedziała w rozmowie z zw.lt Montvydaitė

Strategia ma powstać w ciągu kilku lat. „Jesteśmy zdeterminowani do stworzenia długoterminowej strategii dotyczącej polityki względem mniejszości narodowych. Obecnie Litwa w odróżnieniu od Estonii nie posiada takiego dokumentu. Dlatego chcemy zapoznać się, jak ta strategia jest realizowana, jaka jest praktyka. Z pewnością nie wszystko da się przenieść na nasz grunt, ponieważ każdy kraj ma własną specyfikę. Przykładowo mniejszości narodowe w Estonii stanowią 1/3 mieszkańców, u nas jest znacznie mniej, ale w naszym kraju jest większa różnorodność narodowa. Dlatego chcemy wypracować własną strategię, która uwzględniałaby również sytuację geopolityczną” – oświadczyła szefowa Departamentu.

Spotkanie z polskimi kolegami

Montvydaitė dodała, że w tworzeniu strategii zostaną przeprowadzone stosowne konsultacje z przedstawicielami mniejszości narodowych. „Właśnie dlatego zorganizowaliśmy dzisiejsze spotkanie, które nie będzie jedynym tego typu spotkaniem. Mam nadzieję, że uda się spotkać z polskimi kolegami. Obecnie jestem na etapie studiowania doświadczenia Gruzji, która po konflikcie w Abchazji wybrała bardzo interesującą strategię w kwestii rosyjskojęzycznej wspólnoty” – podkreśliła szefowa instytucji.

Na konferencję, która odbyła się w wileńskim hotelu Artis, przybyli m.in. wiceminister kultury Anne-Ly Reimaa, doradca ministra kultury Aleksandr Aidarov, starszy specjalista ministerstwa kultury Artiom Tepliuk oraz szefo Fundacji „Nasi ludzie” Natalja Kitam.

Integracja jest procesem dwustronnym

Estońska wiceminister przybliżyła zebranym sytuację mniejszości narodowych w ich kraju, gdzie obecnie ludność rosyjskojęzyczna stanowi 30 proc. mieszkańców. Rosjanie przeważnie mieszkają albo w dużych miastach, albo w regionach przemysłowych na wschodzie kraju. Obywatelstwo posiada 84, 4 proc. mieszkańców, a rosyjskie obywatelstwo – 6, 8 proc.

Zdaniem wiceminister, jednym z podstawowym problemów integracyjnych jest wciąż nieznajomość lub słaba znajomość języka państwowego. Problem ten dotyczy przede wszystkim ludzi starszych.

„Naszym zdaniem integracja społeczeństwa polega na tym, że ludzie różnej narodowości, posługujący się różnymi językami identyfikują się z danym państwem Chcą pracować na rzecz tego państwa. Mają wspólne cele. Sądzimy, że integracja jest procesem dwu- lub nawet wielostronnym. To nie jest tylko praca z mniejszościami narodowymi, ale również z większością. Ludziom trzeba tłumaczyć na czym polega wielokulturowość” – opowiedziała zebranym Anne-Ly Reimaa. Wiceminister zaznaczyła, że czymś bardzo ważnym jest wzmacnianie w społeczeństwie takich wartości, jak tolerancja.

Pierwszy dokument na szczeblu państwowym dotyczący integracji mniejszości narodowych powstał w roku 1998. Na podstawie tego dokumentu powstały trzy programy integracyjne. Ostatni program jest realizowany w latach 2012-2020. W ramach tego projektu powstało 19 grup roboczych, z których każda zajmuje się oddzielną strefą życia społecznego od oświaty po ochronę socjalną.

PODCASTY I GALERIE