Litwa słowem polskim malowana. Słowacki w Egipcie i Ziemi Świętej

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”, w którym to prezentujemy Państwu tę część literatury i kultury polskiej, która od najdawniejszych czasów była i jest ściśle związana z literaturą i kulturą litewską.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana. Słowacki w Egipcie i Ziemi Świętej

Fot. Wikipedia

W pierwszej części audycji z dn. 23 marca – o pobycie Juliusza Słowackiego w Egipcie i Ziemi Świętej. Następnie doc. dr H. Turkiewicz przybliży sylwetkę młodego wileńskiego poety Tomasa Tamošiūnasa.
Na zakończenie audycji – w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz tego Autora „Za rękę z miastem dzieciństwa“ z debiutanckiego zbiorku „Do Krainy Wyciszenia“.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr Halina Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej