Litwa słowem polskim malowana. Podróże Słowackiego po Europie

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”, w którym to prezentujemy Państwu tę część literatury i kultury polskiej, która od najdawniejszych czasów była i jest ściśle związana z literaturą i kulturą litewską.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana. Podróże Słowackiego po Europie

Fot. Wikipedia

Programy przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr Halina Turkiewicz, prezentuje zaś – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

W pierwszej części audycji z dn. 9 marca br. – o podróżach Juliusza Słowackiego po Europie. W drugiej – doc. dr Halina Turkiewicz przybliży sylwetkę wileńskiej poetki Aliny Lassoty.

Na zakończenie audycji natomiast – wiersz tej Autorki „Spacer po Wilnie”.

Litwa słowem polskim malowana

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej