Litwa słowem polskim malowana. Edukacja i życie Słowackiego w Wilnie

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”, w którym to prezentujemy Państwu tę część literatury i kultury polskiej, która od najdawniejszych czasów była i jest ściśle związana z literaturą i kulturą litewską.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana. Edukacja i życie Słowackiego w Wilnie

Fot. Wikipedia

Programy przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr Halina Turkiewicz, prezentuje zaś – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

W pierwszej części audycji z dn. 16 lutego br. – dalsza część opowiadania o edukacji i życiu Juliusza Słowackiego w Wilnie. Następnie – doc. dr H. Turkiewicz przybliży sylwetkę Ireny Duchowskiej – polskiej poetki i działaczki społecznej z Kiejdan.
Na zakończenie natomiast – w rubryce „Prezentujemy perełki literackie“ – wiersz tej Autorki „Słomianka” ze zbiorku „Susitikimai. Cустрэчы. Spotkania”.

Litwa słowem polskim malowana (16 lutego)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej