Litwa słowem polskim malowana (8.06.2014)

W audycji z dn. 8 czerwca na początek – pierwszy z odcinków poświęconych budzicielowi litewskiej świadomości narodowej Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przybliży antologię Wschód nad Rossą, do której weszły wiersze wileńskich autorów „pokolenia 1980”. Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz Romualda Ławrynowicza z tego zbiorku. Nosi tytuł Worek z piaskiem i cudo.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (8.06.2014)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej