Litwa słowem polskim malowana

W audycji z dnia 27 lipca br. na początek – o „Wspomnieniach z Wilna” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przybliży kolejne tematy i wiersze – z uwzględnieniem wileńskich – z przygotowanego do druku nowego zbiorku poetyckiego Alicji Rybałko „Przyzwyczajać się do odlotu”.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana

Fot. Wikipedia

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – humorystyczny wiersz „Wycieczka do Wilna” ze wspomnianego zbiorku.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej