Litwa słowem polskim malowana (28.12.2014)

Koniec roku - czas na podsumowanie. Na wstępnie audycji z dn. 28 grudnia - te właśnie aspekty oraz świąteczne akcenty w twórczości Władysława Syrokomli. W drugiej części programu doc. dr Halina Turkiewicz dokona podsumowania wykładów poświęconych współczesnej polskojęzycznej literaturze Litwy. Na zakończenie – w rubryce „Prezentujemy „Perełki literackie” – opowiadanie Romualda Mieczkowskiego „Sylwester z telefonem” ze zbiorku opowiadań Autora „Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie”.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (28.12.2014)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej