Litwa słowem polskim malowana (28.09.2014)

W programie z dn. 28 września br. rozpoczynamy prezentację twórczości Władysława Syrokomli – poety, tak blisko z Wilnem i Litwą związanego. W drugiej części audycji doc. dr Halina Turkiewicz przybliży wiersze o tematyce mickiewiczowskiej z antologii poetyckiej „Przenieść Wilno do serca”. W rubryce „Prezentujemy perełki literackie” - jeden z nich, zatytułowany „W Zaułku Bernardyńskim”, autorstwa poety białostockiego Wiesława Szymańskiego.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (28.09.2014)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej