Litwa słowem polskim malowana (27.04.2014)

W pierwszej części audycji z dn. 27 kwietnia - o tematyce litewskiej w dorobku Juliusza Słowackiego. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi wybrane wiersze z najnowszego zbiorku znanego wileńskiego poety Aleksandra Śnieżki. Zbiorek nosi tytuł „Szukałem Cię, Jezu“. Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – dzisiaj, w dniu kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, poświęcony mu wiersz tego Autora „Byłeś, jesteś, będziesz“ ze wspomnianego zbiorku.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (27.04.2014)

Fot. Wikipedia

PODCASTY I GALERIE