Litwa słowem polskim malowana (26.10.2014)

W audycji z dn. 26 października br. na początek - prezentujące obraz dawnej Litwy wybrane wiersze Władysława Syrokomli W drugiej części audycji doc. dr Halina Turkiewicz przybliży zbiorek „Trockie okruchy” Barbary Sidorowicz. W rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – fragmenty wiersza „Barwy trockich jezior” ze wspomnianego zbiorku.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (26.10.2014)

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej