Litwa słowem polskim malowana (23.03.2014)

W pierwszej części audycji z dn. 23 marca - o pobycie Juliusza Słowackiego w Egipcie i Ziemi Świętej. Następnie doc. dr H. Turkiewicz przybliży sylwetkę młodego wileńskiego poety Tomasa Tamošiūnasa. Na zakończenie audycji - w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” - wiersz tego Autora „Za rękę z miastem dzieciństwa“ z debiutanckiego zbiorku „Do Krainy Wyciszenia“.

zw.lt
Litwa słowem polskim malowana (23.03.2014)

Fot. Wikipedia

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej